strona główna

A k t u a l n o ś c i   - c.d.

 

03.10.2023

Busy dla naszych DPS-ów

Domy Pomocy Społecznej w Gierałcicach i w Kluczborku mają nowe samochody do przewozu podopiecznych. Powiat kluczborski otrzymał dofinansowanie na zakup dwóch Toyot Verso Proace z PFRON-u z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ›››


25.09.2023

1,3 miliona złotych na przebudowę dróg


18.09.2023

Stypendia i nagrody Starosty dla najlepszych uczniów

Najlepsi uczniowie powiatowych szkół i placówek oświatowych odebrali nagrody i stypendia Starosty Kluczborskiego. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Nagrody Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kluczborski, przyznawane są w kategoriach: nauka, sport, promocja powiatu oraz szczególne osiągnięcia ucznia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku ›››


14.09.2023

Otwarcie boiska z bieżnią w ZSO

Wyremontowane przez powiat kluczborski boisko szkolne z bieżnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących zostało oficjalnie przekazane młodzieży! Mamy nadzieję, że obiekt ten stanie się miejscem wielu sportowych wydarzeń, zdrowej rywalizacji, może narodzin wielkich lekkoatletycznych talentów. Życzymy młodzieży dużej frajdy z korzystania! ›››


11.09.2023

Za nami Jarmark Ziemi Kluczborsko-Oleskiej

Tegoroczny Jarmark Ziemi Kluczborsko-Oleskiej "Miodowo-mleczne smaki" już za nami. Impreza, której organizatorami byli Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna i Powiat Kluczborski odbyła się w ramach Europejskich dni Dziedzictwa 2023 ›››


04.09.2023

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Znamy laureatów konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność województwa opolskiego w obiektywie”, ogłoszonego przez Starostę Kluczborskiego. Do konkursu wpłynęło 75 prac, spośród których 21 nie spełniało wymagań formalnych określonych w regulaminie konkursu, dlatego nie były oceniane w dalszych pracach jury. Komisja poddała artystycznej i merytorycznej ocenie 54 prace, biorąc pod uwagę temat konkursu ›››


29.08.2023

Weź udział w badaniu ankietowym


28.08.2023

Gminno-Powiatowe Dożynki w Wołczynie za nami

W niedzielę (27.08) odbyły się Gminno-Powiatowe Dożynki w Wołczynie. Święto Plonów rozpoczęła dziękczynna Msza Święta w kościele św. Teresy, którą odprawił proboszcz ojciec Tomasz Grabiec, następnie ulicami miasta barwny korowód dożynkowy przemaszerował na teren rekreacyjny przy ul. Sienkiewicza, gdzie rozpoczęło się świętowanie ›››


17.08.2023

W ZSO w Kluczborku powstaje ekopracownia OZE

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku powstaje pracownia „OZE-Mickiewicz”, która pozwoli uczniom zdobywać teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii. Aktualnie trwa gruntowny remont sali, w której wymieniona zostanie m.in. instalacja elektryczna i zamontowane oświetlenie ledowe ›››


17.08.2023

Konkurs dla podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy o możliwości udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, na powierzenie w latach 2023-2024 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc”.
Konkurs jest skierowany do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
›››


14.07.2023

Będzie remont sali gimnastycznej ZS nr 1


07.07.2023

XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych


05.07.2023

Trwa rekrutacja do Grupy Wychowaczej OHP


05.07.2023

Otwarcie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio

W dniu 1 lipca 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio, które jest pierwszym tego typu miejscem w powiecie kluczborskim. Ceremonię rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą. Modlitwy skierowane były ku czci Świętego Ojca Pio, patrona hospicjum, który jest wzorem miłości i troski o cierpiących ››› 


23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego w ZSO

Starosta Mirosław Birecki uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Podczas uroczystej akademii najlepsi uczniowie odebrali wyróżnienia za wyniki w nauce, konkursach i zawodach oraz aktywny udział w życiu szkolnym ›››


21.06.2023

Ekopracownia w ZSO

Powiat kluczborski zdobył środki na utworzenie ekopracowni o tematyce odnawialnych źródeł energii, która powstanie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. "OZE-Mickiewicz" pozwoli uczniom zdobywać nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii
›››


21.06.2023

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 r.

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku”, który zawiera informacje o realizacji zadań naszego powiatu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady itp. ›››


15.06.2023

Remont drogi w Łowkowicach
Powiat Kluczborski realizował zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O zlokalizowanego w miejscowości Łowkowice na długości 0,6 km” z udziałem środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 395 637,18 zł, dofinansowanie z RFRD 311 522,83 zł. W ramach robót wykonano: nową nawierzchnię drogi, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie drogi
›››


12.06.2023

KRUS informuje...


25.05.2023

XX edycja konkursu "Co wiecie o powiecie kluczborskim?"

15 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kluczborskiego rywalizowało dziś w XX konkursie "Co wiecie o powiecie kluczborskim?" pod patronatem Starosty Kluczborskiego. Uczestnicy mieli do rozwiązania test złożony z 20 zadań i 40 minut na udzielenie odpowiedzi ›››


25.05.2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca przypada V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. Organizowany jest on z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE ›››


25.05.2023

Będzie remont domów dziecka i POR-u


25.05.2023

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kluczborskim

15 maja na terenie powiatu kluczborskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzana jest zgodnie z Wojewódzkim Planem na 2023 rok i potrwa do 5 czerwca. Wezwani są wprowadzani do ewidencji wojskowej, określana jest też ich zdolność do pełnienia służby wojskowej. Oprócz tego mogą uzyskać informacje o możliwości i formach służby w wojsku ›››  


15.05.2023

Otwarcie SOSW po remocie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku oficjalnie otwarty po remoncie. Placówka przeszła wielkie zmiany - wyremontowano główny budynek i zagospodarowywano przestrzeń wokół niego. Zakres prac remontowych był bardzo szeroki - zamontowano windę, wyremontowano salę gimnastyczną, klasy, korytarze, wykonano nowe instalacje, na zewnątrz powstały nowe bezpieczne dojścia do budynków, plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego, a także boisko wielofunkcyjne. Boisko jest jednym z największych o sztucznej nawierzchni w powiecie
›››


10.05.2023

Badanie mobilności mieszkańców województwa opolskiego

Rozpoczęło się badanie ankietowe dotyczące mobilności mieszkańców województwa opolskiego. Celem badania jest poznanie codziennych nawyków związanych z poruszaniem się po regionie i poza jego granicami ›››


09.05.2023

Narodowy Dzień Zwycięstwa


04.05.2022

Powiatowe Święto Konstytucji 3 Maja - fotogaleria

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z powiatowych obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Kluczborku. Rozpoczęły się one mszą w intencji Ojczyzny w kościele MBWW, następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na kluczborski rynek z wielką biało-czerwoną flagą. Tutaj odbyła się oficjalna część z udziałem wojska - odegrano Hymn Państwowy, wciągnięto flagę na maszt, odczytano Apel Pamięci, a wojsko oddało salwę honorową. Okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz porannej części uroczystości starosta Mirosław Birecki ›››


02.05.2023

Apel do mieszkańców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu


27.04.2023

Wycieczki edukacyjne dla uczniów

Miło nam poinformować, że Powiat Kluczborski po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowana zostanie wycieczka, na którą pojadą uczniowie Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Całość realizowanego projektu wyniesie 27 840 zł, z czego dotacja Ministra Edukacji i Nauki wynosi 15 000 zł ›››


21.04.2023

Próbne egzaminy dla ósmoklasistów

Z Mathematics.live uczniowie ósmej klasy mogą przetestować swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty! Zapraszamy do wzięcia udziału w próbnych egzaminach i sprawdzenia swoich umiejętności ›››


17.04.2023

Letnia rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

W okresie wakacji 2023 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej ›››


14.04.2023

Gramy razem z KKS Mickiewicz Kluczbork!
Kolejny rok powiat kluczborski wspiera KKS Mickiewicz Kluczbork i kluczborską siatkówkę. Przekazaliśmy właśnie klubowi dotację celową w wysokości 70 tys. złotych na wsparcie udziału w tegorocznych rozgrywkach ligowych. Umowę w tej sprawie podpisali Starosta Kluczborski Mirosław Birecki i prezes KKS Mickiewicz Kluczbork Mariusz Łysiak. Naszych siatkarzy czeka niebawem walka w play-offach. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki
›››


14.04.2023

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


11.04.2023

Współpraca z PGE Elektrownia Opole 


04.04.2023

Powiat kluczborski ma dodatkową nową karetkę! 


29.03.2023

Koniec dużej inwestycji w kluczborskim szpitalu 
Zakończyła się duża inwestycja w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A., której celem była poprawa warunków lokalowych szpitala. Na początku roku oddano do użytku łącznik scalający budynki szpitala, teraz końca dobiegł remont skrzydła, w którym będą działały oddziały - wewnętrzny i dziecięcy oraz poradnie, pracownie endoskopowa i USG
››› 


27.03.2023

Zakończył się projekt "Bliżej siebie 2"

W Pawłowicach podsumowano projekt Bliżej Siebie 2, którego realizacja umożliwiła wielokierunkowe wsparcie dla rodzin zastępczych z powiatu kluczborskiego. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego (2,8 mln zł) rodziny uzyskały wsparcie w postaci m.in.: rehabilitacji, poradnictwa i terapii, przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, zorganizowano wycieczki i imprezy integrujące, powstało też mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej ›››


21.03.2023

Mieszkanie chronione


17.03.2023

Oferta Muzeum im. Dzierżona z okazji 770. lecia Kluczborka


07.03.2023

Wernisaż wystawy "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet"


23.02.2023

23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją


08.02.2023

Remont SOSW w Kluczborku


03.02.2023

Filmowe podsumowanie Gali "Plastrów Miodu" - Nagród Starosty Kluczborskiego

Oto filmowe podsumowanie gali wręczenia Plastrów Miodu - nagród starosty kluczborskiego, która odbyła się 28.01.2023 roku w kinie Bajka, w Kluczborku. Poprowadzili ją Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć z Kabaretu Moralnego Niepokoju, a muzyczną niespodzianką wieczoru był występ Dawida Tyszkowskiego. Podczas gali wręczono Plastry Miodu za lata 2021 i 2022 ›››


30.01.2023

Uczniowie z Wołczyna w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Kluczborku odwiedzili uczniowie klasy 8e z Zespołu Szkół w Wołczynie. Nasi młodzi goście spotkali się ze starostą Mirosławem Bireckim i wicestarostą Lesławem Czernikiem, którzy opowiedzieli im o funkcjonowaniu powiatu, jego strukturze organizacyjnej i sprawach jakimi powiat się zajmuje ›››


30.01.2023

Powiat Kluczborski 2022 - FILM


30.01.2023

Wręczono "Plastry Miodu" za rok 2021 i 2022

Przedstawiamy laureatów „Plastrów Miodu” - nagród Starosty Kluczborskiego za lata 2021 i 2022. Galę wręczenia nagród w kinie Bajka poprowadzili Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć z Kabaretu Moralnego Niepokoju, a muzyczną niespodzianką wieczoru był występ utalentowanego wokalisty z Wołczyna Dawida Tyszkowskiego. Laureatom i nominowanym serdecznie gratulujemy! ›››


16.01.2022

ZS nr 2 będzie współpracował z żołnierzami

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku podpisał porozumienie o współpracy z patronacką jednostką wojskową tj. 10 Opolską Brygadą Logistyczną w Opolu. W kluczborskiej szkole powstanie tzw. branżowy oddział wojskowy, a uczniowie przejdą pod okiem żołnierzy szkolenie w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej ›››


02.01.2023

Nowe auto dla kluczborskiej Policji


Archiwum wydarzeń:

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

 

 

 

zobacz także:

 

 

  

 

  

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku