strona główna

25.09.2023

1,3 mln na przebudowę dróg

 

1,3 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dwóch dróg powiatowych - ul. Jana Pawła II w Kluczborku i drogi nr 1313O w Bąkowie. Powiat kluczborski otrzymał 1 009 140,74 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i we współpracy z Gminą Kluczbork zrealizuje dwie inwestycje:

  • Przebudowę drogi powiatowej nr 2128 O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy. W ramach przebudowy przejścia zostaną doświetlone, zastosowana zostanie nawierzchnia w kolorze czerwonym, skorygowane i uzupełnione oznakowanie. Przewidywalny termin zakończenia inwestycji - jesień roku 2024.

  • Przebudowę drogi powiatowej nr 1313 O - budowę drogi dla pieszych w Bąkowie. W ramach przebudowy zostanie wybudowana droga dla pieszych zlokalizowana bezpośrednio przy krawędzi jezdni na odcinku od skrzyżowania z DP 1314O do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kasztanowa) łącząca centrum wsi z Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym. Przewidywalny termin zakończenia inwestycji - jesień roku 2024.

Wartość dofinansowania z RFRD to 80 procent.

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku