2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

strona główna

2002 r. - ARCHIWUM WYDARZEŃ

 

14-16.06.2002

Targi promocyjne "Europromocja Regionu 2002"

Osiągnięcia dotychczasowej współpracy zagranicznej, potencjał gospodarczy i dorobek kulturalny powiatu zaprezentowano na kluczborskim stoisku podczas targów promocyjnych „Europromocja Regionu 2002”, które odbyły się w opolskim „Okrąglaku” w dniach 14-16 czerwca 2002 roku.

„Europromocja” swoją różnorodnością prezentacji artystycznych, jak i bogactwem stoisk starała się połączyć tradycję z nowoczesnością. Organizatorzy stoiska założyli, że powinno ono pokazywać wszystko to co najlepsze w powiecie, a jednocześnie tworzyć integralną całość. Powiat Kluczborski prezentował się więc w otoczeniu swoich gmin i firm. Stoisko Powiatu Kluczborskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających imprezę, co docenili organizatorzy przyznając mu wyróżnienie za najciekawszą prezentację współpracy z miastami partnerskimi.
 

 

25-27.03.2002

II Powiatowa Giełda Usług Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych - Przyciągnąć gimnazjalistów

Ponad tysiąc gimnazjalistów i rodziców zapoznało się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych podczas II Powiatowej Giełdy Usług Edukacyjnych. W dniach 22-27 marca w kluczborskim „Ogólniaku” swoje możliwości, warunki kształcenia i osiągnięcia zaprezentowały wszystkie szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe Powiatu Kluczborskiego. Gimnazjaliści otrzymali ulotki informacyjne i foldery, mieli także okazję porozmawiać ze starszymi kolegami. Rodzice mogli poznać przyszłych nauczycieli swoich pociech.

Oprócz typowej prezentacji oferty edukacyjnej, każda szkoła przedstawiła krótki program artystyczny. Swoje prace zaprezentowali nauczyciele–artyści plastycy: Kazimierz Stefańczyk i Piotr Gruss. Sporym zainteresowaniem cieszyły się imprezy towarzyszące. Zwiedzającym podobał się występ Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”, mini koncert orkiestry dętej oraz pokaz Kluczborskiego Klubu Karate. Największy entuzjazm wzbudził jednak spektakl „Szofer Archibald”, wystawiony drugiego dnia Giełdy przez uczniów kluczborskiego Liceum Ogólnokształcącego. Przed południem dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli w seminarium nt. „Jakość usług edukacyjnych w nowej strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego”.
Ostatni dzień imprezy swoją obecnością uświetnił Wojewoda Opolski Leszek Pogan oraz Opolski Kurator Oświaty Franciszek Minor, którzy wraz z Marszałkiem Województwa objęli Giełdę patronatem honorowym.
Głównym zadaniem tegorocznej Giełdy było przedstawienie gimnazjalistom i całej społeczności lokalnej nowej sieci szkół ponadgimnazjalnych, ich możliwości i ofert kształcenia.

 

09-10.09.2002

III Międzynarodowe Seminarium Naukowo–Szkoleniowe w Kluczborku - Z ekorolnictwem i turystyką do Unii

Jak zorganizować i prowadzić gospodarstwo ekologiczne, jakie podjąć kroki, aby dostosować gospodarstwo do warunków unijnych, czy też jak stworzyć konkurencyjny regionalny produkt turystyczny – taką wiedzę mogli zdobyć uczestnicy III Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Szkoleniowego nt. „Kształtowanie Gospodarki Rolnej i Turystycznej na Poziomie Regionalnym i Lokalnym w Procesie Tworzenia Wspólnej Europy”.

Zainteresowani turystyką i rolnictwem w aspekcie rychłego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej spotkali się 9 i 10 września w Kluczborku. Seminarium podzielone było na dwie części: wykładową i warsztatowo-dyskusyjną. Podczas pierwszej uczestnikom przekazano ogólną wiedzę teoretyczną dotyczącą sytuacji turystyki i rolnictwa, natomiast na warsztatach wyjaśniano jak zrealizować konkretne przedsięwzięcia.
Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inni fachowcy z dziedziny turystyki i rolnictwa. Z interesującym wykładem dotyczącym regionalnej turystyki wystąpił Andrzej Kozłowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, która wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego objęła imprezę patronatem honorowym. Swoimi doświadczeniami podzielili się także goście z partnerskiego Powiatu Bad Dürkheim.

Organizatorami tegorocznego seminarium byli: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Kluczborska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Uniwersytet Opolski. Finansowego wsparcia udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, a patronat medialny zapewniła TVP3 Wrocław.

To już trzecie seminarium turystyczne zorganizowane w Kluczborku. We wrześniowej imprezie uczestniczyło blisko 100 osób i cieszyła się ona sporym zainteresowaniem mediów lokalnych i regionalnych. Organizatorzy zapowiadają już kolejne spotkanie.

 

09.12.2002

Seminarium Turystyczne - Najważniejsze są inicjatywy prywatne

Szanse na rozwój turystyki w Powiecie Kluczborskim i czerpanie z tego korzyści są ogromne – mówili specjaliści z regionu Galicii w Hiszpanii podczas seminarium turystycznego, które odbyło się 9 grudnia w kluczborskim Starostwie Powiatowym. Seminarium, było częścią cyklu szkoleń z zakresu turystyki, które hiszpańscy urzędnicy przeprowadzają na Opolszczyźnie w ramach umowy pomiędzy opolskim Urzędem Marszałkowskim a Palatynatem regionu Galicji.

Podczas spotkania przedstawiciele gmin, powiatów oraz branży turystycznej dowiedzieli się jak można wykorzystać atuty turystyczne i jak starać się o fundusze unijne. Pilar Margade Saavedra, specjalistka ds. turystyki, opowiadała o doświadczeniach w regionie Galicji, który dzięki odpowiednim działaniom i funduszom unijnym w ciągu kilkunastu lat z obszaru nieatrakcyjnego dla turystów, stał się nie mniej atrakcyjnym niż wschodnie wybrzeże Hiszpanii. Postawiono tam na rekonstrukcję starych, charakterystycznych dla regionu budowli i wykorzystanie ich do celów turystycznych (hotele, pensjonaty, restauracje itp.). Zachowując pierwotny charakter i wystrój zapewniono w nich wszelkie wygody dla turystów. Hiszpanie uważają, że podobne działania mogą się sprawdzić w Polsce.

- Wasze tereny nie są jeszcze dobrze rozwinięte. Najważniejsze jest programowanie działania na szczeblu województwa i tworzenie kilkuletnich programów rozwoju turystyki. Tylko takie programy są podstawą do starania się o fundusze unijne – mówił Ignacio Garcia, przedstawiciel regionu Galicji przy opolskim Urzędzie Marszałkowskim

Goście podkreślali, że ze względu na duże koszty w naszej sytuacji najważniejsze są inicjatywy prywatne, które powinny być nadzorowane przez lokalne władze.

 

09.12.2002

Wyróżnienie Ministra Gospodarki. Turystyka – na tym się znamy

Starostwo Powiatowe w Kluczborku zostało wyróżnione przez Ministra Gospodarki za aktywny udział w pracach nad kreowaniem wizerunku i rozwojem polskiej turystyki. Dyplom Uznania za te zasługi przyznany został Pani Marii Żurek – pracownikowi Wydziału Integracji Europejskiej, Kultury, Sportu i Turystyki naszego Starostwa. Nagrodę na ręce laureatki przekazała Bożena Hasij-Domagała z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego podczas seminarium turystycznego z udziałem specjalistów z regionu Galicji w Hiszpanii, które odbyło się 9 grudnia w kluczborskim Starostwie Powiatowym.


 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku