strona główna

21.06.2023

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 r.

 

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku”, który zawiera informacje o realizacji zadań naszego powiatu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady itp.

 

W roku 2022 samorząd powiatowy musiał mierzyć się m.in. z wyzwaniami związanymi z wojną na Ukrainie - kryzysem uchodźczym, inflacją, wysokimi cenami energii i kosztami utrzymania. Mimo to, zrealizowano wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji: remont ulicy Drzymały w Kluczborku, budowę boisk sportowych w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Byczyńskiej i Zespole Szkół Licealno-Technicznych przy ul. Sienkiewicza, zakończono budowę łącznika i kontynuowano remont jednego ze skrzydeł szpitala, zakupiono nowy mammograf, otwarto drugą w powiecie wirtualna strzelnicę.


Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat kluczborski miał płynność finansową, regulował wszystkie bieżące zobowiązania, nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizował wszystkie swoje zadania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.
 


Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 r.

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku