strona główna

17.04.2023

Letnia rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

 

W okresie wakacji 2023 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

• chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie - w terminie 20.07-09.08.2023 r.
• wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu - w terminie 10.07-30.07.2023 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat).
3. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk jest dostępny w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS oraz stronie internetowej www.krus.gov.pl - wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego oraz wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”.
4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków do 12 maja 2023 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych, i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.


 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku