PROJEKTY POWIATU KLUCZBORSKIEGO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

strona główna

19.06.2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn: „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

 

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - zał. nr 1

Wykaz Inspektorów - zał. nr 2
Wzór umowy - zał. nr 3

PFU

  

Marta Zamorowska
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych
Mienia Powiatu i Promocji Powiatu


15.06.2023

Remont drogi w Łowkowicach


Powiat Kluczborski realizował zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O zlokalizowanego w miejscowości Łowkowice na długości 0,6 km” z udziałem środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 395 637,18 zł, dofinansowanie z RFRD 311 522,83 zł. W ramach robót wykonano: nową nawierzchnię drogi, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie drogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

15.05.2023

Otwarcie SOSW po remocie


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku oficjalnie otwarty po remoncie. Placówka przeszła wielkie zmiany - wyremontowano główny budynek i zagospodarowywano przestrzeń wokół niego. Zakres prac remontowych był bardzo szeroki - zamontowano windę, wyremontowano salę gimnastyczną, klasy, korytarze, wykonano nowe instalacje, na zewnątrz powstały nowe bezpieczne dojścia do budynków, plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego, a także boisko wielofunkcyjne. Boisko jest jednym z największych o sztucznej nawierzchni w powiecie.


Łączny koszt prac remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyniósł ok. 5 mln zł, z czego 3,8 mln pochodzi z rządowego programu Polski Ład, a 1,2 mln to środki własne z budżetu powiatu kluczborskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć: https://www.facebook.com/powiatkluczborski/photos/pcb.5789862531124104/5789850957791928/

 


27.04.2023

Wycieczki edukacyjne dla uczniów

 

Miło nam poinformować, że Powiat Kluczborski po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowana zostanie wycieczka, na którą pojadą uczniowie Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Całość realizowanego projektu wyniesie 27 840 zł, z czego dotacja Ministra Edukacji i Nauki wynosi 15 000 zł.

Projekt zakłada uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 

 


 

19.12.2022

Nowy mammograf w kluczborskim szpitalu

 

Pracownia mammograficzna kluczborskiego szpitala ma nowy mammograf! Mammograf udało się kupić dzięki zaangażowaniu Pana Ministra Marcina Ociepy, który pomógł uzyskać na jego zakup dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa w wysokości 479 971 zł, powiat kluczborski dołożył ze swojego budżetu 120 tys. zł. Koszt zakupu urządzenia to 599 971 zł.

 

 


Minister osobiście uczestniczył w otwarciu pracowni.
- Na wniosek pana starosty zwróciłem się do pana premiera o przekazanie środków z rezerwy budżetu państwa, który błyskawicznie na te prośbę zareagował. Wiem, że pierwszy mammograf pojawił się tutaj kilkanaście lat temu w wyniku zbiórki
i aktywności społecznej. To dla nas mobilizujące: dla mnie posła Ziemi Opolskiej, dla pana wojewody, pana starosty, burmistrza. Powinniśmy tak działać, aby nas było stać na takie zakupy bez zbiórek społecznych. W sytuacji, gdy stare urządzenie się zepsuło i pojawiła się konieczność zakupu nowego, dla mnie naturalnym było, że Kluczbork powinien mieć mammograf i zawsze jak będzie potrzeba, będę takie inicjatywy wspierał
- podkreślał.


Starosta Mirosław Birecki podziękował za wsparcie i szybką reakcję.
- Chciałem podziękować, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w tej pracowni, bo bez pomocy Pana Ministra na pewno by się to nie udało. Kiedy zepsuł się nasz stary mammograf, a takie rzeczy psują się zawsze w najmniej oczekiwanym momencie, reakcja była niemal natychmiastowa. To budujące, że dzięki ludziom z Opolszczyzny, którzy potrafią na nasze lokalne problemy reagować, możemy być dziś w tym pięknym miejscu i cieszyć się z nowoczesnego urządzenia.

 


Nowy mammograf GE - Senographe Crystal Nova jest w pełni cyfrowy i zastąpi wysłużony mammograf kupiony w 2007 roku przy udziale środków z publicznej akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom-Mammograf.
Z nowego mammografu w Powiatowym Centrum Zdrowia oprócz pacjentek z powiatu kluczborskiego będą mogły korzystać panie z powiatów oleskiego i namysłowskiego, bowiem w okolicznych placówkach nie ma takiego urządzenia. Na razie pracownię i urządzenie czekają oficjalne odbiory. Na początku roku powinny ruszyć badania.


W otwarciu pracowni uczestniczyli także: wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, wicestarosta Lesław Czernik, wiceburmistrz Kluczborka Roman Kamiński, prezes PCZ S.A. Janusz Ratajczyk, panie ze Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego Kobietom-Mammograf.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

20.12.2022

Druga wirtualna strzelnica w powiecie kluczborskim

 

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych otwarto drugą w powiecie wirtualną strzelnicę, która powstała w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2022". Powiat kluczborski zdobył na ten cel z MON 165 tys. zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 208 900 zł.

Strzelnica będzie służyć przede wszystkim uczniom klas mundurowych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Młodzież będzie uczyć się strzelać z broni krótkiej i długiej. Ze strzelnicy będą mogli korzystać także inni uczniowie powyżej 15 roku życia zainteresowani strzelectwem sportowym oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

 

 W uroczystości otwarcia na zaproszenie starosty kluczborskiego Mirosława Bireckiego uczestniczyli wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, generał brygady Maciej Siudak - dowódca 10. Brygady Logistycznej z Opola, przedstawiciele wojska i innych służb mundurowych.

Podczas wydarzenia umiejętności musztry i samoobrony zaprezentowali uczniowie klas mundurowych ZSL-T. Następnie oficjalnie zainaugurowano działalność strzelnicy. W pojedynkach strzeleckich zmierzyli się zaproszeni goście, strzelnicę przetestowali też uczniowie.

Wirtualna strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.09.2022

Zakończył się remont ul. Drzymały


W piątek (23.09) dokonano oficjalnego odbioru powiatowej inwestycji. W ramach prac zdemontowana trylinkę (sześciokątne płyty betonowe), która była pod warstwą asfaltu, położono nową nawierzchnię, wykonano nowe chodniki, a także zjazdy do posesji. Ostatecznie koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 1,68 mln zł, z czego 841 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25.10.2021

27 tys. zł na doposażenie bibliotek szkolnych


Powiat Kluczborski otrzyma 27 tys. złotych na doposażenie bibliotek szkolnych w trzech szkołach. Środki pozyskano z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymały biblioteki w: Technikum nr 1 im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Technikum nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku oraz Szkoła Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

Rządowe wsparcie stanowi 80% całości kwoty, 20% tj. 6 750 zł zostało natomiast zabezpieczone w budżecie powiatu jako wkład własny.

 


W ramach projektu szkoły będą mogły zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i nie będące podręcznikami, nowe elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, czytniki e-booków a także są zobligowane do zorganizowania działań promujących czytelnictwo.

 

Na realizację w 2021 r. zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiat kluczborski otrzymał dotację celową od Wojewody Opolskiego w wysokości 27 tys. zł w tym:
- 12 tys. dla Technikum Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku;
- 12 tys. dla Technikum Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Kluczborku w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku;
- 3 tys. dla Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Kluczborku w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

Przypomnijmy, że z Programu w 2021 roku mogły skorzystać:
1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2) publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.
 


6.10.2021

Duża modernizacja SOSW w Kluczborku


Wielkie zmiany rozpoczną się w przyszłym roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Powiat pozyskał 3,82 mln złotych z rządowego programu Polski Ład na kompleksową modernizację tej placówki.

 

 

W ramach inwestycji budynek SOSW zostanie m.in. wyposażony w windę, do potrzeb niepełnosprawnych dzieci zostaną dostosowane sale lekcyjne i korytarze. Remont czeka też salę gimnastyczną, w której zostanie wymieniona podłoga. Ponadto dostosowane zostaną sanitariaty oraz szatnie dla niepełnosprawnych.

- Zmieni się także zagospodarowanie terenu wokół budynku – informuje starosta Mirosław Birecki - Wykonane zostaną bezpieczne dojścia do budynków szkoły, przedszkola i internatu. Powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w różnym wieku.

Koszt całego przedsięwzięcia to 4,5 mln złotych z czego 15 procent tj. 675 tys. zł stanowi wkład własny powiatu.

- To kolejna duża inwestycja w powiecie, którą realizujemy z pozyskaniem środków zewnętrznych. Budynek SOSW wymagał już gruntownej modernizacji, dlatego cieszę się, że udało nam się zdobyć to dofinansowanie - mówi starosta.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. W pierwszym naborze wniosków jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów. Inwestycja
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wpisuje się w priorytet 3 programu - budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej.

 

 


19.10.2021

1,17 mln złotych na remont ul. Drzymały


Powiat Kluczborski zdobył 1,17 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Drzymały. Starosta Kluczborski Mirosław Birecki podpisał w Kędzierzynie z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim umowę na dofinansowanie tej inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 2-2,5 miliona zł.

 

 

Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi, a także zdemontowana trylinka (sześciokątne płyty betonowe), która jest pod warstwą asfaltu. Zrobiony będzie nowy chodnik, a także zjazdy do posesji przy drodze. Remont zostanie wykonany w 2022 roku.
 

 


 

20.09.2021

225 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych

 

Powiat Kluczborski zdobył ponad 225 tys. złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starosta Kluczborski Mirosław Birecki i Wicestarosta Lesław Czernik - podpisali w Namysłowie z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim umowę na dofinansowanie dwóch inwestycji: przebudowę przejścia dla pieszych wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku, zlokalizowanego przy kompleksie boisk sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - dofinansowanie 80 tys. zł. oraz przebudowę przejścia dla pieszych wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego przy ul. Przemysłowej w Wołczynie - dofinansowanie 145 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o inwestycji na ul Jagiellońskiej w Kluczborku:

http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/jagiellonska_inwest.htm

 

 


 

 

05.07.2021

Wirtualna strzelnica w ZSO

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku przy ul. Mickiewicza powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom klas mundurowych z powiatu kluczborskiego i powiatów ościennych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Będą mogli z niej korzystać także inni uczniowie powyżej 15 roku życia zainteresowani strzelectwem sportowym oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

 

 

 

Powiat kluczborski zdobył na ten cel z MON 138 787 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 187 550 zł. Planowany termin oddania do użytku - grudzień tego roku. Strzelnica powstanie w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

 

Należy wyjaśnić, że ze względów lokalowych oraz wytycznych konkursu nie było możliwe utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, gdzie od 10 lat funkcjonuje klasa mundurowa, dlatego zdecydowano o jej lokalizacji w ZSO.

 

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

07.07.2021

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie" na realizacje zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży

 

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

15.07.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania poniżej) dotyczy

zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia w związku z wyborem wykonawcy na zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 

 


 

16.09.2020

Pół miliona dla szpitala

 

Powiat kluczborski otrzymał 500 tys. zł z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Środki te zostały przekazane Powiatowemu Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w formie wniesienia wkładu do powiatowej spółki prawa handlowego, jaką jest PCZ.

 Otrzymane rządowe pieniądze samorządy mogą wykorzystać na inwestycje lub inne niezbędne lokalnie działania. Przyznawane są w formie przelewów na wniosek – bez zbędnej biurokracji. Władze powiatu zdecydowały, że najlepszym rozwiązaniem w sytuacji walki z epidemią Covid-19 będzie dofinansowanie szpitala.

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku