strona główna

"Plastry miodu"

 

Do 30 listopada każdego roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu". Jest to statuetka przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w kategoriach:

1. biznes;
2. kultura;
3. sport;
4. promocja powiatu;

5. postawa społeczna - w której przyznawany jest „Plaster Miodu” im. Rafała Neugebauera;
6. za całokształt działalności na rzecz powiatu kluczborskiego.


Nagroda może być przyznana na wniosek:
1. organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;
2. instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;
3. organizacji pozarządowych;
4. osób fizycznych;
5. przedsiębiorstw.

Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego.

Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do końca listopada każdego roku.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, obywatele i instytucje innych państw.

Nagrody są wręczane po zakończeniu roku, za który są przyznawane.

Projektantem statuetki jest Józef Zając - kluczborski artysta plastyk. Głównym elementem statuetki jest ręka, która ma symbolizować pomocną dłoń, a plaster miodu - Ziemię Kluczborską. Podstawę statuetki zdobią motywy architektoniczne charakterystyczne dla każdej z gmin.


 

Wniosek o przyznanie statuetki "Plaster miodu"

Regulamin przyznawania nagrody

Uchwała Rady Powiatu dotycząca przyznawania nagrody

Uchwała Nr XXXIII/224/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - "Plaster Miodu" oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem

 

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2021/2022

Plastrów Miodu 2020 nie wręczono przez pandemię COVID-19

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2019 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2018 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2017 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2016 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2015 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2014 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2013 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2012 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2011 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2010 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2009 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2008 roku

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku