strona główna

09.09.2016

Jak wspieramy rodziny zastępcze

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, żeby zaoferować rodzinom zastępczym więcej niż wynika
z tzw. zadań placówki wymyślili, zdobyli dotację i realizują projekt, który daje tym rodzinom kompleksowe wsparcie, większą integrację, która już działa i kontakt z bardzo dobrymi specjalistami.Projekt pod nazwą "Bliżej siebie" trwa od maja br. i będzie realizowany przez 2 lata.

Poprzez ten projekt PCPR rodziny zastępcze mogą zyskać wsparcie w roli przed jaką - czasami zupełnie nieoczekiwanie - postawiło ich życie, mają zyskać pomoc w pełnieniu obowiązków opiekuńczo - wychowawczych, w rozwiązywaniu trudności jakie mogą się pojawić.

Projekt oferuje między innymi, dla dorosłych: szkolenia, grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (spotkania z pediatrą, radcą prawnym, psychologiem); dla dzieci: cykliczne spotkania społeczno – integracyjne, zajęcia specjalistyczne w formie terapii, spotkania ze specjalistami (psycholog radca prawny, seksuolog), opieka wolontariuszy

Iwona Rudnicka - Hrynyszyn, dyrektor PCPR:

- W ramach projektu będą organizowane zajęcia integracyjne (pierwsze ruszają jeszcze we wrześniu), w tym trzydniowa wycieczka, na którą uczestnicy pojechali do Krakowa i Wieliczki. Rodziny uczestniczące w projekcie miały okazję się lepiej poznać, pierwsze znajomości nawiązały się już między dziećmi, które będą się spotykać na zajęciach i warsztatach w ramach projektu.

- Uczestnicy projektu po powrocie z wycieczki założyli już spontanicznie grupę na Facebooku, by mieć kontakt ze sobą również online i wymieniać się doświadczeniami czy radami - dodaje.

 Kontynuowane będą spotkania w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne celebrowanie Świat, specjalnie dla dzieci zaplanowano kolonię oraz wsparcie wolontariuszy podczas nauki i w czasie wolnym.

Program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 Całkowita wartość projektu to 620 750,00 zł, wymagany wkład własny w wysokości 34 141,25 zł zabezpieczy powiat kluczborski.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku