strona główna

19.07.2016

Trwają zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Coraz więcej osób zgłasza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez powiat kluczborski. Są wśród nich również osoby po studiach. Kursy są darmowe, więc tym bardziej warto skorzystać. Zapisywać można się już.

Kursy są prowadzone w trzech powiatowych placówkach: w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oferta w wersji elektronicznej jest dostępna w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

Warto wiedzieć:
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to nowoczesny sposób kształcenia zawodowego, który daje osobom dorosłym możliwość uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Zdając taki egzamin kursant otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie wraz z potwierdzeniem średniego wykształcenia oznacza zdobycie pełnego zawodu i uzyskanie dyplomu technika.

Kursy, poza ewidentnymi korzyściami dla uczestników, mogą dać także korzyści pracodawcom, ponieważ realizowany jest model współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla bezrobotnych, z możliwością odbycia stażu.

Uruchomienie konkretnego kursu jest uzależnione od liczby chętnych.


Jakie kursy oferujemy?

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1:
w branży administracyjno – biurowej: pracownik rachunkowości; pracownik organizacji reklamy; w branży turystyczno – gastronomicznej : pracownik żywienia i usług gastronomicznych; cukiernik, kucharz; pracownik obsługi turystycznej; pracownik recepcji hotelowej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego:
w branży elektrycznej: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych); w branży samochodowej: diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych; diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; w branży mechanicznej: montaż
i obsługa maszyn i urządzeń, użytkowanie obrabiarek skrawających: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi; w branży budowlanej: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej; organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; w branży handlowej: prowadzenie sprzedaży; zarządzanie działalnością handlową.

W Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku:
Fryzjer: kwalifikacja zawodowa - wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz Technik usług fryzjerskich: kwalifikacje - wykonywanie zabiegów fryzjerskich i projektowanie fryzur.

Dzięki kursom możecie nauczyć się nowego zawodu, łatwiej znaleźć lub zmienić pracę. Ci, którzy do tej pory skorzystali nie żałują, a niektórzy już stawiają pierwsze kroki w nowym zawodzie. Zatem czekamy na Was! Zapisy trwają do września.

 

Oto oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych prowadzonych w naszych jednostkach. Zachęcamy do zapoznania się z listą proponowanych kursów. Zapisy trwają do września. U nas możecie zmienić zawód, zdobyć nowy lub uzupełnić wykształcenie. Ci, którzy już skorzystali nie żałują. Czekamy na Was!

 

 


Oprac. M. Kluf
 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku