strona główna

21.12.2016

UTW i Gospel koncertowali dla „¦l±ska”

 

Zespół Wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzony przez Jadwigę Pypłacz oraz Zespół "Gospel" przy MDK prowadzony przez Marlenę Li¶kiewicz zostały zaproszone przez Zespół Pie¶ni i Tańca "¦l±sk" do Koszęcina, gdzie w kaplicy "¦l±ska" zaprezentowały utwory kolędowe.

 

 

Wyjazd był możliwy dzięki finansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Atmosfera stworzona przez organizatorów pozwoliła obu Zespołom uzyskać duży aplauz i uznanie słuchaj±cych.

Jednocze¶nie była to ogromna promocja naszego, kluczborskiego powiatu, a uczestnicy tego ¶l±skiego ¶piewania wielokrotnie powtarzali: "To Kluczbork, aż dwa Zespoły". Nas rozpierała duma.

 


Podkre¶lić należy także udział w tym wydarzeniu Pani Ewy Kruszyny - "Zespół ¦l±sk", pochodz±cej z Kluczborka, która opiekowała się nami podczas całego pobytu, zwiedzania, organizuj±c poczęstunek dla Zespołów.

DZIĘKUJEMY!

 

Maria Stańska, prezes UTW

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku