strona główna

12.08.2016

Przyjadą do nas uczniowie ze Wschodu

 

Od 1 września w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat naukę ma rozpocząć blisko stu uczniów z Ukrainy
i Białorusi, głównie z polskimi korzeniami. - Cele są dwa. Pierwszy, bardzo ważny, pomoc naszym rodakom zza wschodniej granicy - mówi starosta Piotr Pośpiech. - Drugi, również ważny, to walka z niżem demograficznym.

 

Dyrektorzy gimnazjów z Ukrainy zobaczyli wszystkie nasze szkoły. Tu: w Warsztatach

Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Piotrem Pośpiechem (od lewej)

i Iwoną Szczepanowską, nauczycielem w ZSP nr 2

- Coraz mniej młodych ludzi kończy gimnazja, w związku z tym coraz mniej młodzieży idzie do naszych szkół średnich. Młodzież z Ukrainy i Białorusi może pomóc w utrzymaniu tych placówek i pracy dla naszych nauczycieli - mówi starosta.

- Bardzo ważne jest to, że na uczniów z zagranicy powiat otrzyma taką samą subwencję oświatową, jak na miejscowych.
A na terenie powiatu kluczborskiego są cztery zespoły szkół ponadgimnazjalnych, które oferują kształcenie ogólne i zawodowe.

Informację o szczegółach dotyczących przyjazdu podaliśmy również za pośrednictwem mediów.

Uczniowie z Ukrainy i Białorusi trafią do każdej z czterech szkół prowadzonych przez powiat. Większość z nich wybrała I Liceum Ogólnokształcące. - To oznacza, że przyjeżdża do nas przede wszystkim młodzież bardzo ambitna, która planuje studia – mówi Rozalia Słoniowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego. – Myślę, że wysoko zawieszą poprzeczkę.

Zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę powiat zapewnia im w internacie prowadzonego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Klucz­borku. Mają też zagwarantowaną opiekę medyczną. Większość uczniów, którzy przyjadą się do nas uczyć zna język polski. Powiat przygotuje jednak dla wszystkich tych, którzy mówią po polsku
i tych, którzy mogą mieć z problem z językiem dodatkowe godziny języka polskiego, sfinansowane również z budżetu państwa.

- Chciałbym zaapelować do uczniów naszych szkół, ale i mieszkańców naszego powiatu, by gościnie przyjęli młodzież ze Wschodu - mówi Piotr Pośpiech. - Dla nich zmiana miejsca na pewno będzie stresująca.

Warto zaznaczyć, że w Polsce są powiaty, gdzie uczą się młodzi ludzie zza wschodniej granicy jedną z takich placówek, jest Zespół Szkół w Bychowie w powiecie lubelskim. Uczęszcza tam 80 uczniów z Ukrainy.

 - To są bardzo zdolni i ambitni uczniowie, walczą o stypendia i nagrody za wyniki, nie odstają w ogóle od naszych dzieci - mówi dyrektor Agnieszka Kukuryk. - Możliwość kształcenie w Polsce, traktują jak znakomitą życiową szansę, stąd ich silna motywacja do nauki. Nie nastręczają też żadnych innych problemów niż ich tutejsi rówieśnicy.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legnicy, gdzie również uczy się młodzież ze Wschodu, podkreśla:

- Są to dzieci dobrze zdające sobie sprawę z szansy jaką otrzymały. Wiedzą czego chcą. Nie zaniżają poziomu nauki. Podstawa programowa jest realizowana bez żadnych opóźnień. Najtrudniejszy ze względu na język jest dla nich pierwszy rok, tu uruchamiane są dodatkowe lekcje języka polskiego, potem następuje postęp co widać po coraz lepszych ocenach.


Wkrótce więcej informacji na ten temat.

 

Oprac. M. Kluf


 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku