strona główna

04.02.2016

Planowane kierunki w naszych szkołach

 

W nowej ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kluczborski znajdą się w większości te same, cieszące się zainteresowaniem absolwentów gimnazjów kierunki, co w latach poprzednich. Nowością jest między innymi klasa biologiczno - sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym ZSO.

 Inne proponowane kierunki:

 • w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w I LO są to klasy: matematyczno - fizyczna, matematyczno - informatyczna, biologiczno - chemiczny, społeczno - prawny, lingwistyczno – dziennikarski i wspomniana biologiczno - sportowa.

 • w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku:
  - w II LO - klasy: politechniczna, klasa humanistyczna, policyjno - wojskowa, biologiczno - chemiczna
  - w Technikum nr 1: technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk

 • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku:
  - w Technikum nr 3 - technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
  - w Zasadniczej Szkole Zawodowej - zawody: kucharz, cukiernik

 • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku
  - w Technikum nr 2: technik budownictwa, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego
  - w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 - klasa wielozawodowa

Łącznie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat planowanych jest 26 oddziałów (klas).

Zaproponowana oferta jest szersza, po to by umożliwić gimnazjalistom dokonanie wyboru. Jakie kierunki zostaną ostatecznie uruchomione od 1 września br. zależy od liczebności klas. W tej chwili w naszym powiecie w ostatnich klasach gimnazjum uczy się 588 uczniów, o 17 mniej niż rok temu.

Jeśli chodzi o szkołę specjalną:

 • w ofercie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku mamy: Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, a w działającej tam Zasadniczej Szkole Zawodowej jest klasa wielozawodowa ( w tym w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)
   

Oprac. M. Kluf


 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku