strona główna

27.12.2016

Święta w PCPR

 

Ponad sto sześćdziesiąt osób, w tym 75 dzieci wzięło udział w Spotkaniu Bożonarodzeniowym dla rodzin zastępczych organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas spotkania dzieci brały udział w warsztatach integracyjnych, w czasie których z pomocą wolontariuszy oraz pracowników PCPR wykonywały ozdoby i kartki świąteczne.


Organizatorzy zadbali o atrakcje dla młodszych i starszych dzieci. Świąteczny program, gry i zabawy organizowane były przez animatora.


Wszystkie dzieci starsze i młodsze otrzymały od zaproszonego św. Mikołaja z Aniołkami mikołajkowe niespodzianki
i smakołyki. Spotkanie zakończyło się wspólna uroczysta kolacją na wzór kolacji wigilijnej.

Wspólna świętowanie ponownie dały szanse na wzajemne poznanie się i integracje. Dorosłym uczestnikom spotkanie umożliwiło chwilę wytchnienia od codziennych trudów i problemów, natomiast dzieci miały okazje do beztroskiej zabawy.
 

 

 


Spotkanie to było kolejnym działaniem PCPR w realizacji projektu pn. "Bliżej Siebie" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
 

Oprac. M. Kluf


 
 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku