strona główna

16.02.2016

Pół miliona na rozwój firm!

 

Dokładnie 432 140 zł to kwota, którą Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości zdobył na projekt wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego. Prawie 155 tys. zł to wkład własny powiatu. Projekt oferuje przedsiębiorcom usługi, które pomogą zwiększyć konkurencyjność.

 Temu mają służyć między innymi szkolenia, dla pracowników i kadry zarządzającej w firmach, w kluczowych w subregionie Kluczbork – Namysłów – Olesno branżach, sprawdzone, prowadzone na wysokim poziomie i gwarantujące efekt. Takie, które nauczą przedsiębiorców skutecznego zarządzania operacyjnego, zarządzania zespołami, czy zarządzania strategicznego, gwarantującego skuteczne tworzenie wizji firmy i konkretnych długoterminowych celów.

Rezultatem udziału w szkoleniach będzie opracowanie strategii rozwoju dla firm objętych projektem. Natomiast profesjonalny coaching i mentoring pomogą te strategie wprowadzić w życie.

W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z audytu innowacyjności. Żeby określić określić czy lub w jakim zakresie firma jest lub może być innowacyjna. Jakie zmiany wprowadzić, by zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Projekt zakłada też organizowanie giełd kooperacyjnych w kluczowych dla naszego subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno branżach: budowlanej, spożywczej czy drzewnej.

Do tego przedsiębiorcy objęci projektem będą mogli skorzystać z najbardziej profesjonalnego doradztwa finansowego, zgodnego z międzynarodowymi standardami rachunkowości, z doradztwa prawno – księgowego.

Słowem, projekt daje wachlarz skutecznych narzędzi i form wsparcia dla przedsiębiorców, które mogą wykorzystać
z pożytkiem dla rozwoju firm, wpisuje się w strategię powiatu, w której wsparcie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów
i jest spójny ze strategią subregionu, którego obszar obejmuje swoim zasięgiem.


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

 

 
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku