strona główna

14.04.2016

Ponad 600 tys. zł wsparcia

 

620 tys. zł dofinansowania na wsparcie rodzicielstwa zastępczego zdobyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o projekt "Bliżej siebie", którym objętych zostanie 66 wychowanków rodzin zastępczych i 50 opiekunów.

- Projekt ma za zadanie przede wszystkim wspieranie rodzin zastępczych i ich wychowanków. Planujemy sporo konkretnych działań, dopasowanych do potrzeb i oczekiwań, od warsztatów, przez szkolenia, konsultacje, doradztwo - po systematyczne spotkania grupy wsparcia, spotkania integracyjne - mówi Iwona Rudnicka-Hrynyszyn.

 Realizacja projektu ma się rozpocząć w maju i potrwa do czerwca 2018 roku. Całkowity koszt projektu to 620 tysięcy złotych, a 5,5 - procentowy wkład własny zapewnił powiat kluczborski.

Przypomnijmy: średnio rocznie w powiecie ustanowionych zostaje 10 nowych rodzin zastępczych. Obecnie mamy na terenie powiatu 71 rodzin zastępczych (w większości są to rodziny spokrewnione) w których przebywa 92 dzieci.

Zajęcia czy spotkania ze specjalistami w ramach projektu są dostosowane - jak już wspomnieliśmy - do dobrze znanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie potrzeb i problemów rodziców zastępczych i dzieci.

Problemy dzieci w rodzinach zastępczych to nierzadko między innymi trudności w nauce, problemy z koncentracją, nadpobudliwość, zaniżone poczucie własnej wartości. Dla nich w w ramach projektu prowadzone będą cykliczne warsztaty
w grupach, z psychologiem, pedagogiem terapeutą. Dostosowane do wieku i potrzeb dzieci.

Projekt przewiduje też zorganizowanie kolonii dla 30 dzieci. Będzie to wypoczynek połączony z treningiem samodzielności
i kontaktów interpersonalnych. Dla wielu będzie to pierwszy dłuższy pobyt poza domem bez opiekunów.

Dla nastolatków planowane są zajęcia doradcą zawodowym, seksuologiem,, psychologiem, radcą prawnym.
Piętnaścioro dzieci skorzysta z terapii integracji sensorycznej, według wskazań specjalisty, dla między innymi wzmocnienia koncentracji uwagi, radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi.

30 dzieci skorzysta z konsultacji indywidualnych z terapeutą pedagogiem psychologiem, neurologopedą, oligofrenopedagogiem (planuje się łącznie 630 godzin w czasie trwania projektu). A to po to, żeby wyrównywać ewentualne deficyty, poprawiać relacji z rodziną i otoczeniem, zadbać o rozwój umysłowy, psychiczny i emocjonalny według indywidualnych możliwości uczestników.

Są wśród rodzin zastępczych, szczególnie - spokrewnionych, takie, które mają problem z wypełnianiem swojej roli. Z myślą
w ramach projektu planuje się szkolenia dla ojców i matek, dla samych ojców, czy spotkania rodziców zastępczych ze specjalistami: radcą prawnym, pediatrą, pracownikiem socjalnym i kuratorem.

50 osób weźmie udział w warsztatach "Szkoła dla rodziców”, w 5 grupach.

Szkolenia dla rodziców zastępczych będą miały formę ciekawych spotkań ze specjalistami oraz warsztatów, by poszerzyć wiedzę z prawa rodzinnego, zdrowia, wspierania rodziców w wychowaniu dzieci, nauczyć się właściwego odczytywania komunikatów wysyłanych przez dzieci, tworzenia prawidłowych relacji rodzice - dziecko opartych na wzajemnym szacunku czy po to, żeby wymienić się doświadczeniami. To wszystko ma pomóc rodzicom zastępczym w lepszym radzeniu sobie
z młodszymi i dorastającymi dziećmi.

W projekcie stawia się też integrację rodzin zastępczych poprzez kontynuowanie spotkań, na przykład z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego czy świąt, w których udział bierze z roku na rok coraz więcej rodzin. Wymieniają się doświadczeniami, bliżej się poznają, wspierają. W planie jest więcej niż dotąd takich spotkań, w tym także wycieczka. Będą
z nich uczestniczyć także wolontariusze ze szkół ponadgimazjalnych naszego powiatu, dzięki, którym rodzice będą mogli złapać też chwilę oddechu od codziennych obowiązków, a dzieci - dobrze się bawić.

Co bardzo ważne - powstanie też grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, która będzie kontynuowała spotkania również po zakończeniu projektu.
 

Oprac. M. Kluf

Foto: Archiwum placówki

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku