strona główna

15.02.2016

2,5 mln na walkę z bezrobociem


Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ok. 2,5 mln zł na szkolenia, staże oraz zakładanie działalności gospodarczej. Z tych pieniędzy zostaną sfinansowane dwa programy - dla osób młodych do 30. roku życia oraz dla osób starszych.

Osobom młodym, poniżej 30 lat PUP oferuje staże i szkolenia indywidualne pod konkretne miejsca pracy.

 - Jeśli chodzi o staże trwają one średnio 8 miesięcy, w tym czasie pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem, a stażysta otrzymuje od nas wynagrodzenie w kwocie ok. 1000 zł - informuje Anna Sadowska, doradca zawodowy w kluczborskim PUP.

W przypadku staży w pierwszej kolejności rozpatrywane są zgłoszenia, w których pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia stażysty na co najmniej 3 miesiąca po zakończonym stażu.

Adresowany do osób poniżej 30 lat projekcie PUP zapisanych jest 84 osoby. W tym miesiącu pierwsze osoby zostały już skierowane na staże.

Co do szkoleń pod konkretne miejsca pracy, są one organizowane w przypadkach, gdy przeszkodą w zatrudnieniu bezrobotnego jest dla pracodawcy brak ukończonego kursu w wymaganym na danym stanowisku zakresie. Wówczas PUP organizuje taki kurs i go finansuje, jeśli pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia takiej osoby na co najmniej trzy miesiące. W tej chwili PUP ma fundusze na ten cel dla 37 osób.

Łączna kwota, którą PUP utrzymał na aktywizację osób poniżej trzydziestki wynosi ponad 1 230 000 zł.

Osobom starszym PUP oferuje staże na pół roku, oraz bezzwrotne dotacje w wysokości 20 tys. zł jedna, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Urząd otrzymał na ten cel pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie - 1 239 000 zł. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest prowadzenie działalności przez co najmniej rok, a wcześniej weryfikacja pomysłu na działalność przez komisję.

Więcej informacji o ofertach i funduszach pozyskiwanych przez kluczborski PUP na stronie: http://pupkluczbork.pl/


Oprac. M. Kluf 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku