strona główna

09.07.2016

Mają 7 mln zł, ale walczą o więcej


Powiatowy Urząd Pracy otrzymał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prawie 7 mln zł na pomoc dla bezrobotnych, aktywizację zawodową, szkolenia i tworzenie nowych miejsc pracy. To mniej niż w ub. r. dlatego PUP zabiega o dodatkowe pieniądze.

 

W tych prawie 7 mln zł, 6,6 mln zł jest przeznaczone na aktywne formy wsparcia. – Kwota ta może wydawać się duża, ale na pewno nie będzie ona wystarczająca – zaznacza Elżbieta Gabryś. - Zgodnie z ustawą i wytycznymi resortu, na ściśle określone grupy bezrobotnych jest przeznaczona określona kwota pieniędzy i nie można pieniędzy przesuwać między grupami, nawet jeśli w danej grupie potrzeby są większe, niż w innych. Takie sztuczne podziały i sztywna kategoryzacja jest niestety krzywdząca, ale urzędy pracy muszą przestrzegać ustaw.


Nasz Powiatowy Urząd Pracy dostał 2,7 mln z Funduszu Pracy (zgodnie z algorytmem), 1,34 mln z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój – mogą z niego korzystać osoby do 30. roku życia, 1,24 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – dla osób powyżej 30. roku życia, 1,3 mln zł – na aktywizację bezrobotnych do 30. roku życia.
 

W ramach POWER-a bezrobotni mogą liczyć na pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże, bony szkoleniowe, szkolenia, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
- Zaplanowaliśmy, że w projekcie weźmie udział 127 osób, z czego 6 skorzysta z dotacji, 10 – z bonów szkoleniowych, 10 ze szkoleń, a także 101 ze staży - wylicza Elżbieta Gabryś.


Ponadto w ramach POWER-a Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rekrutację do ponadnarodowego projektu „Młody opiekun dla seniora”. Jest on skierowany do osób w wieku 18 – 35 lat zarejestrowanych w kluczborskim PUP, posiadających wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące i znające język niemiecki na poziomie B1. Uczestnicy projektu mogą liczyć na indywidualne doradztwo, kurs językowo – kulturowy – 32 godziny, staże w zawodzie opiekuna nad osobami zależnymi w Austrii (75 dni stażu, 400 godzin zajęć, w tym 300 godzin praktyk), szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy. Oprócz tego biorący udział w projekcie w trakcie pobytu w Grazu mają zagwarantowane zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie OC i NNW, transport oraz stypendium stażowe w granicach ok. 2 tys. zł za cały pobyt.  
Z kolei w ramach RPO WO zaplanowano staże, szkolenia, dotacje na własną działalność gospodarczą, a także doposażenia stanowisk pracy.
- Założyliśmy, że 132 osoby zostaną skierowane na staże, 20 osób weźmie udział w szkoleniach, 4 podmioty otrzymają refundację doposażenia stanowiska pracy, a 2 otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – mówi Elżbieta Gabryś. - Dodatkowo dysponujemy kwotą prawie 200 tys. zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mogą się o te pieniądze ubiegać pracodawcy, którzy chcą zatrudnić młodą osobę co najmniej na 24 miesiące, wówczas my refundujemy przez 12 miesięcy wyrównanie do płacy minimalnej (która w naszym powiecie wynosi 1840 zł), a także pochodne.


Środki przeznaczone w tym roku dla kluczborskiego PUP – u są mniejsze od ubiegłorocznych.
- Dlatego w ubiegłym tygodniu złożyliśmy wniosek na dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych – z wyjątkiem tych do 30. roku życia i powyżej 50. – zapowiada dyrektor PUP. – Jeśli te pieniądze dostaniemy, planujemy staże dla 40 osób, roboty publiczne dla 20, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 i refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy również dla 2 pracowników. W sumie wystąpiliśmy o przyznanie 586 tys. zł. Czy takie pieniądze dostaniemy, zobaczymy.


Bezrobocie w liczbach:


2 108 osób było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku na koniec maj, w tym 222 z prawem do zasiłku.


10 procent to stopa bezrobocia w naszym powiecie na koniec maja.


Z rozbiciem na gminy wygląda to następująco:
Byczyna – 403 osoby bezrobotne ( w tym 44 z prawem do zasiłku)
Kluczbork 943 (124 z prawem do zasiłku)
Lasowice Wielkie – 169 (17 z prawe do zasiłku)
Wołczyn – 593 (z prawem do zasiłku)

 

Oprac. M. Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku