strona główna

19.09.2016

XVII Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

 

I. ORGANIZATOR

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Stanisława Wyspiańskiego
46-200 Kluczbork, ul. Damrota 4, tel./fax 077 / 418 25 30
www.mdk.superhost.pl 
 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

24 listopada (czwartek) 2016 rok, godz.1000
Sala koncertowo-widowiskowa w Kinie „Bajka
przy ul. Gen. Pułaskiego 3 w Kluczborku


 

III. CELE KONKURSU

1.Prezentacja dorobku artystycznego solistów i duetów
2. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
3. Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży
4. Promowanie najlepszych i najciekawszych wykonawców
 

IV. UCZESTNICY

Uczestnicy to soliści i duety występujące w następujących grupach wiekowych:
A/ szkoła podstawowa kl. I-III

B/szkoła podstawowa kl. IV-VI,
C/ gimnazjum

D/szkoła ponadgimnazjalna
(W zależności od rodzaju zgłoszeń podział kategorii może ulec zmianie)

 

V. ZASADY REGULAMINOWE

1. Wszyscy wykonawcy przesyłają zgłoszenia do dnia 18 listopada 2016r.- na adres: mdkkluczbork@interia.pl
2. Wykonawca prezentuje max. 2 utwory w dowolnym języku o łącznym czasie trwania do 8 minut.
3. Utwory powinny być dostosowane do wieku wykonawcy.
4. Każdy uczestnik występuje z półplaybackiem lub akompaniamentem własnym.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji występu dowolną techniką zapisu oraz na publikację imienia, nazwiska i wizerunku w mediach, prasie i Internecie w celach promocji konkursu.
 

VI. OCENA I NAGRODY

1. Wykonawców oceniać będzie jury, które szczególną uwagę zwracać będzie na: - muzykalność, walory wokalne, repertuar i ogólny wyraz artystyczny
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci – dyplomy i statuetki.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
 


Dodatkowych informacji udziela koordynatorzy przeglądu:
Zbigniew Oszczypko; tel. 664 943 146
Marlena Oszczypko; tel. 696 164 692
 


Karta zgłoszenia


 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku