strona główna

17.07.2023

Duży projekt PUP Kluczbork

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku będzie realizował projekt "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Kluczborku (I)".

Zaplanowane zadania:
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
- refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Łączna wartość projektu EFS+: 3 609 365,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 067 960,25 zł

Szczegóły poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku