strona główna

29.09.2016

„Praktyka czyni mistrza”

 

Zespół Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku ponownie bierze udział w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dzięki niemu w październiku 2016 i lipcu 2017 dwie 16 osobowe grupy z klasy o profilu technik logistyk wyjadą na praktyki zawodowe do Sewilli w Hiszpanii. Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego na rynku europejskim oraz podniesienia umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego i hiszpańskiego.

 

 

Zgodnie z tytułem "Praktyka czyni mistrza" człowiek w życiu codziennym musi bazować na doświadczeniu, które zdobywa w praktyce. Dlatego też, jest to niepowtarzalna okazja aby zdobyć doświadczenie pracując w znanych europejskich firmach, nabyć i wykorzystać w praktyce kompetencje językowe oraz poznać Andaluzję. Potwierdzeniem ich umiejętności zawodowych będą certyfikaty ukończenia praktyk i Europass Mobilność, dokument w trzech wersjach językowych, który z pewnością wzbogaci ich CV i podniesie atrakcyjność zawodową uczestników zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy.
 

Oprac. M. Kluf

 

 


 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku