strona główna

19.04.2016

Pożar w Grodzie – fotorelacja z ćwiczeń


Koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru w Grodzie Rycerskim pod Byczyną, to scenariusz ostatnich ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem ćwiczeń, było między innymi: sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości systemu zarządzania kryzysowego powiatu kluczborskiego w sytuacji wystąpienia pożaru obiektu turystycznego, współdziałanie służb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu kluczborskiego i namysłowskiego; sprawdzenie procedur alarmowania jednostek, współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb i straży.

 W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, z Komend Powiatowych  PSP w Kluczborku i Namysłowie, jednostki OSP Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu kluczborskiego, III kompania gaśnicza ”Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego ,,Opole”, kluczborska Policja, pracownicy Grodu, uczniowie ZSP nr 2 jako pozoranci) oraz przedstawiciele PZZK, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Byczynie. 

Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia odpowiedzialni byli: Urszula Pękala - Duda, wicestarosta i zarazem szef PZZK, mł. bryg. Wojciech Kieszczyński, zastępca komendanta powiatowego PSP, Mieczysław Zaleciński, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa, Lucjan Kędzia, główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego w gminie Byczyna. Ćwiczeniami kierowali: mł. bryg. Krzysztof Mikołajczyk, mł. kpt. Sebastian Jantos. 
 Scenariusz ćwiczeń zakładał następującą sytuację: w dniu 16 kwietnia 2016 r. ok. godz. 10.00 w części budynku hotelowego na terenie Grodu Rycerskiego Biskupice – Brzózki w gminie Byczyna w wyniku zaprószenia ognia wybuchł pożar. Rozpoczęła się ewakuacja osób przebywających w obiekcie. Są osoby poszkodowane. Po otrzymaniu zgłoszenia o wybuchu pożaru dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania KP PSP w Kluczborku podejmuje działania zgodnie z procedurami itd.

W ćwiczeniach brał też udział pies tropiący, flat o imieniu Weda z jej przewodnikiem psycholog Anną Włodarczyk, która wraz z Katarzyną Sypko – Kubicką udzielała wsparcia psychologicznego poszkodowanym. Obie panie działają społecznie w OSP Chudoba, podobnie jak dzielna Weda.


 

 

Oprac. M. Kluf na podstawie informacji PZZK

Foto: Archiwum placówki

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku