strona główna

18.03.2016

Plan Mobilności: ankiety konsultacyjne i terminy spotkań


Ważna informacja dla mieszkańców naszego powiatu: konsultacje społeczne "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno" wchodzą w kolejną fazę. Dostępne są już ankiety konsultacyjne dla mieszkańców i znane terminy spotkań konsultacyjnych w gminach.

 

Oto ankiety w wersji papierowej, które od poniedziałku będą wyłożone obok kancelarii

ogólnej Starostwa

 


Ankiety konsultacyjne


Ankiety służą pozyskaniu opinii Mieszkańców na temat obecnego stanu komunikacji (kolejowej, drogowej, rowerowej i pieszej) wraz z proponowanymi kierunkami zmian. Ankiety dostępne są w trzech wersjach, do wyboru:

  • Wersja papierowa. Dostępna będzie od dnia 21 marca br. (poniedziałek), w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, obok Kancelarii Ogólnej. Na korytarzach Starostwa wystawione będą skrzynki, do których można wrzucać wypełnione ankiety, w terminie do 15 kwietnia br.

  • Wersja interaktywna PDF. Plik PDF z ankietą można pobrać tutaj» Wypełnioną ankietę należy wysłać na adres e-mail: plan.mobilnosci@zdgtor.pl, również w terminie do 15 kwietnia br.

  • Wersja online. Ankietę w wersji online można znaleźć tutaj https://docs.google.com/forms/d/1S9YXlWboNGiEhxjN9V4M-AwSkq13X-1CE9bWK8toqKM/viewform
    Ankieta online będzie także dostępna do 15 kwietnia br.

Terminy spotkań konsultacyjnych
Plan Mobilności obejmuje obszar Powiatów: Kluczborskiego, Namysłowskiego i Oleskiego. Spotkania konsultacyjne ws. Planu Mobilności odbędą się w każdej z 16 Gmin leżących na terenie tych Powiatów. Konsultacje będą prowadzone od 29 marca – 13 kwietnia.

Oto harmonogram spotkań w gminach powiatu kluczborskiego:

 
29.03 (wtorek) KLUCZBORK (godz. 18.00)

spotkanie w Urzędzie Miasta, Sala Konferencyjna (Ul. Katowicka 1, Kluczbork)

 

30.03 (środa) WOŁCZYN (godz. 15.00)

spotkanie w Urzędzie Miasta, Sala Konferencyjna (Dworcowa 1, Wołczyn)

 

09.04 (sobota) BYCZYNA (godz. 11.00)

spotkanie w Urzędzie Miasta (Rynek 1, Byczyna)

 

13.04 (środa) LASOWICE WIELKIE (godz. 16.00)

spotkanie w Urzędzie Gminy, Sala Narad (Lasowice Wielkie 99 A)

- Zarówno spotkania konsultacyjne, jak i ankiety, mają na celu poznanie problemów i potrzeb komunikacyjnych mieszkańców oraz zebranie postulatów, jakich zmian należy dokonać. Taka jest bowiem idea planów mobilności, żeby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców w przygotowaniu tego dokumentu. Przy czym, należy pamiętać, że plan mobilności posiada swoją specyfikę, którą do pewnego stopnia narzuca Unia Europejska. O ile bowiem do tej pory w podobnego rodzaju dokumentach podejmujących problematykę przyszłości transportu, koncentrowano się najczęściej na postulatach rozwoju „klasycznych” gałęzi transportu mogących stanowić konkurencję dla samochodów, czyli przede wszystkim na rozwoju transportu kolejowego i autobusowego, o tyle w planach mobilności równie silnie akcentuje się kwestię rozwoju infrastruktury dla rowerzystów i pieszych. Bez wątpienia, będzie to jeden z istotnych kierunków działań rekomendowanych w przygotowywanym przez nas planie mobilności – mówi Paweł Rydzyński, dyrektor ds. projektów transportowych w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, wykonawcy dokumentu.

Info: ZDG TOR; oprac. M. Kluf

  


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku