strona główna

22.08.2016

PCPR: Można jeszcze składać wnioski
   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje, że można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i tzw. środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do końca roku pozostało do rozdysponowania ponad 70 tys. zł.

 

Anna Mączka z kluczborskiego PCPR-u.

 

Są to pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej www.pcpr-kluczbork.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania".
Można je też pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w sekretariacie PCPR, przy ul. Sienkiewicza 20 B. Szczegółowe informacje można też uzyskać dzwoniąc pod nr 77 400-38-70.

- O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - informuje Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, dyrektor kluczborskiego PCPR - które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na wniosek lekarza i otrzymały dofinansowanie na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz jeżeli ich średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku) nie przekracza kwoty: 50 procent przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 procent przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku