strona główna

17.03.2016

PCPR ogłasza nabór

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 14 marca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Wnioski w MODULE I można składać do 30.08.2016 r. Wnioski w MODULE II (STUDENCI) można składać do 15.04.2016 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.pcpr-kluczbork.pl/web.n4?go=61

Oto moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;


2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Jednocześnie informujemy wszystkich studentów, iż nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania dofinansowań. Z aktualnymi zasadami można zapoznać się poniżej oraz na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html


Oprac.: M. Kluf

  


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku