strona główna

01.07.2016

Ocenieni jednogłośnie


Radni udzielili absolutorium, czyli pozytywnie ocenili prowadzenie polityki finansowej powiatu w 2015 r. Uchwałę o udzieleniu absolutorium radni podjęli jednogłośnie. Była to okazja do podsumowania pracy Zarządu Powiatu.
Miniony rok to sporo ważnych inwestycji (niektóre z nich rozpoczęte były rok wcześniej, a w 2015 r. rozliczone). Starosta Piotr Pośpiech podsumował podczas sesji najważniejsze inwestycje i stan finansów w ub. roku.A 2015 rok to między innymi zrealizowane przez powiat:
> inwestycje na łączną kwotę 10,5 mln zł
> ponad 4 mln zł dotacji zewnętrznych
> remonty kolejnych schetynówek
, na które powiat zdobył dofinansowanie w wysokości połowy kosztów tych inwestycji):
- Jasienie - Stare Olesno - 8 km, koszt całej inwestycji - 2,4 mln zł, (wkład gminy Lasowice Wielkie - 300 tys. zł) i wykonanie chodnika w Jasieniu za 90 tys. zł (60 tys. zł - dotacja gminy Lasowice Wielkie)
- Byczyna-Borek - 6,2 km, koszt całej inwestycji - 3 mln zł

Kolejne ubiegłoroczne inwestycje to między innymi:
- remont i przebudowa przebudowa budynku w Lasowicach na dom dziecka - 241 tys. zł
- remont budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Jagiellońskiej, do którego przeniosły się takie instytucje jak: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 498 tys. zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, konieczna ze względu na stan techniczny obiektu (prace zakończą się w 2017 r.) koszt w 2015 r. - ponad 158 tys. zł

Zadłużenie powiatu wzrosło o 4,1 mln zł, co zakładał budżet i miało to związek z inwestycjami.

- Absolutorium to nie tylko ocena Zarządu Powiatu, to forma oceny jak samorząd funkcjonuje, to kompleksowa ocena wszystkich, którzy na rzecz powiatu pracują i którym za tę pracę ogromnie dziękuję - mówi starosta kluczborski Piotr Pośpiech. - Co do samego roku 2015, w mojej ocenie to nie był łatwy rok. W trudnych warunkach realizowaliśmy zaplanowane inwestycje i staraliśmy się zbilansować budżet, co bardzo utrudniają samorządom narzucane z góry ograniczenia - restrykcyjne przepisy i wyśrubowane wskaźniki, których musimy przestrzegać. Szczególnie dotkliwy jest spadek finansowania zadań oświatowych, który wynika z obniżenia subwencji oświatowej, którą od państwa otrzymujemy.

Wkrótce prezentacja na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Oprac. M.Kluf
Fot. nto.pl


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku