strona główna

19.02.2016

XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku zaprasza do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży
pt. „Pracowite pszczoły dają miód, który potem szlachci pańskie stoły”.

 


 

Regulamin konkursu

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku 

im. Stanisława Wyspiańskiego
46-200 Kluczbork
ul. Damrota 4
tel./fax + 48 77 /418 25 30
www.mdk.superhost.pl
mdkkluczbork@interia.pl

 

CELE KONKURSU:

1. Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśników.
2. Pogłębianie wiedzy na temat pszczelarstwa – tradycji i historii
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych oraz promocja szczególnie uzdolnionych autorów.
4. Propagowanie wiedzy o Janie Dzierżonie – słynnym w świecie pszczelarzu.
 

WARUNKI:
- Format – max. 60x80
- Technika – dowolna (płaska)
- Ilość prac wykonanych przez jedną osobę – do 3
- Ilość prac wykonanych pod kierunkiem jednego opiekuna – do 20

UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat (z wyjątkiem uczniów liceum sztuk plastycznych).
Należy podać klasę i wiek (wg rocznika).
Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone w imieniu szkoły, placówki lub indywidualnie.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy przynosić lub nadsyłać w terminie do 10 maja 2016 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork tel./fax 77 418-25-30

OPIS PRAC:
Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
autor ................ wiek ....................
szkoła, placówka, miejscowość, adres, telefon ...............
imię i nazwisko nauczyciela, instruktora .........................

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej odrębnym pismem.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane w rulonach nie będą brane pod uwagę.
3. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, wystawiane.
4. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem.


 

Foto: MDK Kluczbork
 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku