strona główna

23.02.2016

Kwalifikacja wojskowa 2016


W dniach od 7 marca do 30 marca 2016 roku na terenie Powiatu Kluczborskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną mężczyźni urodzeni w 1997 r. oraz roczniki starsze tj. 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się również osoby urodzone w roku 1995 i 1996, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
- złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
 

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną również kobiety urodzone w latach 1992-1997 pobierające naukę i absolwentki szkół o kierunkach: medycznych , weterynaryjnych oraz psychologicznych.


Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach Kampusu Sportowego w Kluczborku ul. Sportowa 1 (dawny budynek KKS ) I piętro w godzinach 8.00-14.00.

  


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku