strona główna

15.02.2016

Nowe kursy, nowy zawód, nowe szanse

 

Coraz więcej osób zgłasza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez powiat kluczborski. Są wśród nich również osoby po studiach. Kursy są darmowe, więc tym bardziej warto skorzystać. Poniżej przedstawiamy tegoroczną ofertę. Zapisy trwają do września, ale wybrać można już.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie fryzjer w WODiDZKursy są prowadzone w trzech powiatowych placówkach: w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wkrótce w wersji papierowej i elektronicznej dostępny będzie informator z pełną ofertą kształcenia dla osób dorosłych.


WAŻNE:
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to nowoczesny sposób kształcenia zawodowego, który daje osobom dorosłym możliwość uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Zdając taki egzamin kursant otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie wraz z potwierdzeniem średniego wykształcenia oznacza zdobycie pełnego zawodu i uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie - informuje Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Przypominamy, że kursy, poza ewidentnymi korzyściami dla uczestników, mogą dać także korzyści pracodawcom, ponieważ realizowany jest model współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla bezrobotnych, dopasowanych do potrzeb rynku pracy, z możliwością odbycia stażu.

Oferta kursów we wszystkich trzech placówkach – ZSP nr 1, ZSP nr 2 - CKU i w WODiDZ-u jest dopasowana do oczekiwań lokalnych pracodawców. W niektórych branżach występuje bowiem deficyt fachowców.
 


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) organizowane są w następujących placówkach i branżach:


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1:
w branży administracyjno – biurowej: pracownik rachunkowości; pracownik organizacji reklamy; w branży turystyczno – gastronomicznej : pracownik żywienia i usług gastronomicznych; cukiernik, kucharz; pracownik obsługi turystycznej; pracownik recepcji hotelowej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego:
w branży elektrycznej: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych); w branży samochodowej: diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych; diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; w branży mechanicznej: montaż
i obsługa maszyn i urządzeń, użytkowanie obrabiarek skrawających: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi; w branży budowlanej: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej; organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; w branży handlowej: prowadzenie sprzedaży; zarządzanie działalnością handlową.

W Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku:
Fryzjer: kwalifikacja zawodowa - wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz Technik usług fryzjerskich: kwalifikacje - wykonywanie zabiegów fryzjerskich i projektowanie fryzur.

Dzięki kursom możecie nauczyć się nowego zawodu, łatwiej znaleźć lub zmienić pracę. O ofercie KKZ będziemy jeszcze informować.

Oprac: M. Kluf
 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku