strona główna

16.06.2016

"Kulisy Powiatu" o sukcesie absolwenta I LO

 

"Samuel Jung, absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza, uzyskał tytuł laureata w olimpiadzie biologicznej, plasując się na 8. miejscu w Polsce. W pierwszym etapie olimpiady wystartowało 1150 uczestników, do drugiego zakwalifikowało się 550, a do trzeciego już tylko 94 uczniów z całej Polski. Etap finałowy odbywał się w Warszawie. Po egzaminie pisemnym 40 najlepszych konkurowało ze sobą odpowiadając przed trzema komisjami na pytania teoretyczne i praktyczne. 25 uczestników olimpiady uzyskało tytuł laureata.

- Pytania znacznie wykraczały poza zakres materiału, który obowiązuje w szkole - informuje Samuel. - Na przykład w części praktycznej musiałem wypreparować storczyka, określić jego filogenezę i umieścić w drzewie genealogicznym. Miałem też pytania na temat bakterii, a po objawach musiałem zdiagnozować chorobę, opisać ją i podać liczne zależności metaboliczne i genetyczne z nią związane.

 

Aby przejść pierwszy etap olimpiady należało napisać pracę badawczą. Samuel przez cztery miesiące prowadził badania nad nicieniem C. elegans, którego sprowadził ze Stanów Zjednoczonych, z uniwersytetu w Minnesotcie. Znajduje się tam instytut, który udostępnia szczepy tego nicienia naukowcom, chętnym do prowadzenia badań
nad nim. C. elegans jest mikroskopijnym robaczkiem, organizmem modelowym do badań genetycznych. Samuel obserwacje wykonywał w laboratorium analitycznym. Współpracował też z licznymi instytucjami, a niezbędne odczynniki do hodowli nicieni otrzymał z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Nicień musiał przywędrować do olimpijczyka aż zza oceanu, ponieważ w Polsce był nie do zdobycia.

- Wyniki moich badań zostały docenione, ponieważ praca została dwukrotnie wyróżniona, raz na etapie okręgowym,
a następnie na etapie finałowym w Warszawie
- dodaje Samuel.

Tytuł laureata pozwoli Samuelowi wybrać dowolną uczelnię medyczną w Polsce.

- Moja przygoda z biologią zaczęła się już w szkole podstawowej, gdzie chętnie brałem udział w konkursach z przyrody - mówi. - W gimnazjum w Bogacicy wiedzę rozszerzałem pod kierunkiem pana Piotra Noculaka. Uczęszczając do liceum w Kluczborku moją pasję rozwijałem na zajęciach z panem Dariuszem Lisem.

Sukcesy w biologii nie są jedynymi osiągnięciami Samuela Junga. Brał również udział w wojewódzkim etapie Olimpiady
Wiedzy Ekologicznej i dostał się do etapu centralnego. W czerwcu będzie reprezentował województwo opolskie w Krakowie.

- W wolnych chwilach gram na pianinie, jeżdżę na rowerze, a ostatnio moją nową pasją stało się gotowanie - dodaje
Samuel."

WD

Foto: Kulisy Powiatu

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku