strona główna

14.06.2016

Dni Otwarte w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie

 

W dniu 09.06.2016 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyły się po raz kolejny Dni Otwarte placówki. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek i instytucji współpracujący z ŚHP tj. dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej pani Dorota Surmańska, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie pani Katarzyna Ulbrych, pedagog Gimnazjum nr 1 pani Izabela Helińska, pedagog Zespołu Szkół Mechanicznych pani Joanna Zacharów, Cech Rzemiosł Różnych pani Anna Sobalak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej pani Renata Żywina oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Iwona Kamińska.

 

 

W trakcie wydarzenia pracownicy Hufca przedstawili przybyłym gościom prezentację, składającą się z dwóch części. W części pierwszej zaprezentowana została działalność opiekuńczo – wychowawcza placówki, oferta edukacyjna kierowana do młodzieży, oraz zaplecze obiektu – baza noclegowa i warsztaty produkcyjno – szkoleniowe. Druga część prezentacji dotyczyła programów i projektów unijnych zrealizowanych w jednostce. Kadra omówiła cele poszczególnych przedsięwzięć, etapy ich realizacji, a także osiągnięte rezultaty. W prezentacji zawarto wiele fotografii dokumentujących podjęte działania
i najważniejszy aspekt każdego z projektów, czyli ponadnarodową współpracę młodzieży, spotykającej się w Hufcu w czasie obozów.

 

Ważnym punktem spotkania było omówienie toczącego się projektu, którego realizatorem jest m.in. ŚHP Namysłów pt. „Akcja Aktywizacja- EFS” dyskusja, tyczyła się również tematu związanego z Ginącymi Zawodami. Przybyli goście wykazali bardzo duże zainteresowanie działalnością placówki, padło mnóstwo pytań dotyczących omawianych kwestii, od możliwości przyjęcia młodzieży do placówki, kryteriów, jakie muszą zostać spełnione, warunków realizacji projektów europejskich, sposobu rekrutacji młodzieży do udziału w nich, itd. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność podczas Dni Otwartych.

oprac.: Malwina Jabłońska

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku