strona główna

20.04.2016

Jakiej chcemy szkoły?!

Niezwykle ciekawych odpowiedzi na to pytanie udzielili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z naszego powiatu, w ankiecie przed i w wystąpieniach w czasie Forum Edukacyjnego, zorganizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli dla nauczycieli z trzech powiatów.

Jedno z pytań w ankiecie, którą podsumowała wicedyrektor PODN Grażyna Tetelmajer, brzmiało: co bym zmienił/a w szkole, gdyby to ode mnie zależało? Najczęstsze odpowiedzi jeśli chodzi np. o lekcje dotyczyły między innymi: późniejszego rozpoczynania lekcji, ze względu na uczniów dojeżdżających oraz czasu trwania lekcji do pół godziny. Respondenci postulowali też krótszy pobyt w szkole, naukę języka przede wszystkim przez konwersację zamiast ćwiczeń, przeniesienie nauki religii do kościoła, wprowadzenie religioznawstwa zamiast religii. Kolejne propozycje zmian to m.in. takie ułożenie planu by lekcje z trudniejszych przedmiotów odbywały się od rana, nie na ostatnich lekcjach, więcej nauki przez doświadczanie, możliwość wyboru przedmiotów czy zajęć rozwijających zainteresowania, pasje, ale też umiejętności praktyczne: szycie, majsterkowanie, drobne naprawy itp. Padła też propozycja tworzenia klas profilowych już na etapie gimnazjum.Przy propozycjach zmian dotyczących nauczycieli pojawiły się postulaty o zmianę nastawienia, by nie byli, nerwowi i negatywnie usposobieni, oraz by nie traktowali swojego przedmiotu jak najważniejszego, jedynego. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich pedagogów, tylko tych, którzy takowe nastawienie mają. Respondenci sporo miejsca poświęcili wychowaniu fizycznemu, postulując by było mniej klas w sali gimnastycznej, ocenianie dostosowane do wzrostu, wagi, umiejętności, po prostu bardziej przyjazne. No i prysznic po w-fie.

W kwestii bezpieczeństwa w ankiecie sami uczniowie proponują wprowadzenie mundurków, lub jednolitej kolorystyki ubioru (czarno-biała) i zmiennego obuwia. Respondenci sami proponują zaostrzenie dyscypliny w kwestii palenia papierosów na przerwach, czy "wychodzenia do toalety" 5 minut przed lekcją. Chcą likwidacji identyfikatorów, a zarazem - monitoringu w boksach i łazienkach, widzą sens wprowadzenia dni bez telefonów. Chcieliby więcej spotkań z ciekawymi ludźmi.

To tylko część opinii z przeprowadzonej na potrzeby Forum ankiety. Podczas debaty o blaskach i cieniach obecnego systemu edukacji mówili nauczycielom, dyrektorom, pedagogom uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcącego: (na głównym zdjęciu od lewej) Agata Urgacz, Katarzyna Łopatka, Julia Wodara, Patrycja Drela, Aleksandra Fic, Agnieszka Mendel. W przygotowaniach do debaty wspierała prelegentki polonistka z ZSO Lidia Mucha.

Natomiast dr Maria Żylińska, gość Forum, ekspert w dziedzinie neurodydaktyki, mówiła skąd się biorą problemy z motywacją i jak je rozwiązać.

 

Oprac. M. Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku