strona główna

04.02.2016

"Ekowalentynki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

 

28 stycznia podczas balu WIELKICH SERC w SOSW w Kluczborku zainaugurowano akcję "EKOWALENTYNKI" – ogólnopolską V edycję konkursu pod hasłem "Kochamy recykling", którego finał odbędzie się 14 lutego w dniu Św. Walentego w całej Polsce. Na czele akcji w ośrodku stoi pani Beata Bryk, która udziela wszelkich informacji dotyczących akcji pod numerem telefonu 692196791 oraz adresem mailowym beata.bryk@wp.pl. Do tej wielkiej akcji włączyło się już wiele szkół i instytucji w ponad 100 miejscowościach, gdzie zużyte baterie oraz drobne elektroodpady będą zamieniane na lizaki - czerwone serca.

 


 

A dlaczego powinniśmy zbierać baterie i elektroodpady?

Zużyte baterie oraz elektroodpady z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów, rtęć, kadm mogą być odpadami niebezpiecznymi. Baterie oraz elektroodpady są też źródłem bardzo wartościowych surowców (cenne metale oraz tworzywa sztuczne), które powinny być w pełni odzyskiwane i wykorzystywane w recyklingu.


W 2015 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii - czyli ok. 11 tys. ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 40% baterii z rynku - czyli ok. 4.400 ton baterii! Cel został osiągnięty! W roku 2016 wzrasta w Polsce obowiązek zbiórki baterii do 45%. Trzeba będzie zatem selektywnie zebrać ok. 5.000 ton. Uczniowie SOSW w Kluczborku z zapałem segregują codzienne śmieci i zbierają baterie do specjalnych pojemników.
Obowiązek zbiórki i recyklingu dotyczy również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee). W 2014 roku zebrano w Polsce ok. 169 tys. ton "zsee", co stanowi ok. 35 % poziom zbierania. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebraliśmy ok. 4,15 kg "zsee". Nowa ustawa o zbiórce i recyklingu elektroodpadów m.in. wprowadza podwyższone obowiązki zbierania
i przetwarzania zsee - 65% masy od 2021 roku! Najwięcej elektroodpadów (dane za 2012 rok) w przeliczeniu na mieszkańca zbieranych jest w: Norwegii - 22,66 kg, Szwecji - 18,3 kg, Szwajcarii - 16,34 kg czy też Danii - 12,07 kg.

 

 

 


W Polsce największą przeszkodą w zwiększaniu poziomu zbiórki i recyklingu „zsee” jest szara strefa, nieszczelny system zbierania zużytego sprzętu. W ubiegłych latach plagą było rozbieranie elektroodpadów w punkach skupu złomu, bez jakichkolwiek standardów jakościowych, co powodowało zanieczyszczanie środowiska. Mamy nadzieję, że nowa ustawa obowiązująca od 01.01.2016 r. znacznie ograniczy te problemy. Szczegóły „EkoWalentynek” na stronie www.cycling-recycling.eu.


Koordynator akcji w Polsce – ekolog Dominik Dobrowolski dziękuje partnerom akcji, którymi są: Remondis Electrorecycling, Electro-System  i Europejska Platforma Recyklingu za pomoc w organizacji zbiórki i recyklingu zużytych baterii i elektroodpadów! Pani Beata Bryk- nauczycielka kluczborskiego ośrodka z zapałem włączyła się w działania popularnego ekologa i efektywnie pozyskała społeczność szkolną do zbierania baterii  i elektroodpadów. W placówce przeprowadzono już spotkania informacyjne z uczniami, przygotowano plakaty promujące akcję i zorganizowano BAL WIELKICH SERC. Już teraz czekamy na pozytywne efekty całej akcji!

 


 


Materiały SOSW 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku