strona główna

16.09.2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Powiecie Kluczborskim

 

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Powiat Kluczborski otrzymał od Wojewody Opolskiego dotację celową w wysokości 16 000,00 zł, co stanowi 80 % kosztów realizacji zadań w ramach w/w Programu. Powiat Kluczborski zabezpiecza w ramach kosztów własnych 20% środków, niezbędnych do realizacji zadań określonych Programem, co stanowi 4 000,00 zł.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku - całkowita kwota realizacji zadań wyniesie 15 000,00 zł, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku - całkowita kwota realizacji wyniesie - 5 000,00 zł.


W ramach Programu do końca roku 2016 w szkołach zostaną zrealizowane między innymi takie zadania jak:
- zakup książek do biblioteki szkolnej i wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo przy współpracy z biblioteką publiczną lub publiczną biblioteką pedagogiczną,
- organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów,
- realizacja projektów edukacyjnych w szkole z udziałem księgozbioru biblioteki szkolnej,
- dostosowanie organizacji biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów.


Przygotowała: Rozalia Słoniowska
Wydział Edukacji i Sportu

 


 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku