strona główna

07.01.2016

Ile i na co wydamy w 2016 r.


Prawie 13,5 mln zł powiat planuje wydać w 2016 roku na inwestycje.
To 18, 4 procent budżetu, czyli więcej niż większość powiatów w regionie.

 

- Nie rezygnujemy z inwestycji, mimo ograniczeń nakładanych na samorządy – mówi starosta Piotr Pośpiech.

W budżecie na 2016 rok, po stronie dochodów zaplanowano: 73 202 795 zł. Tyle samo po stronie wydatków, w tym na inwestycje 13 492 373 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2015 r. wynosiło: 41 742 632 zł.

 

- Najwięcej, bo ok. 26 mln zł, czyli prawie 32 procent budżetu mają pochłonąć wydatki na utrzymanie powiatowych szkół i placówek oświatowych. Subwencja oświatowa, którą otrzymują samorządy drastycznie spada – wyjaśnia starosta. Według prognoz kwota, którą samorząd musi w związku z tym dołożyć to ok. 2,3 mln zł.
 

 


Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się m.in.:

 • Remont ponad 9-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wołczyn – Murów. Szacowany koszt całej inwestycji to 5,5 mln zł, ze spłatą w ciągu dwóch lat, w 2016 – 3 172 672 zł. Zakres prac obejmuje m.in. : remont nawierzchni jezdni na całym odcinku i na skrzyżowaniach z drogami publicznymi, wymianę chodników przebiegających przez Wołczyn i Gierałcice, remont lub przebudowę 9 przystanków autobusowych na trasie i wykonanie 2 nowych w Wierzchach, remont 4 mostów i 2 przepustów zlokalizowanych w koronie remontowanej drogi oraz 2 w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi i przebudowę 20 studni ściekowych. Na pokrycie połowy kosztów inwestycji powiat zdobył dofinansowanie. 400 tys. zł to wkład gminy Wołczyn.

 • Remont 16,6 kilometrowego odcinka z początkiem w Kluczborku (na wysokości biblioteki przy ul. K. Miarki z ominięciem remontowanego kilka lat temu wiaduktu i nakładek) przez Smardy Dolne i Górne do Nowej Bogacicy. W tym roku 2016 powiat przeznaczy na ten cel: 3 mln zł. Zakres prac obejmuje między innymi: remont nawierzchni jezdni na trasie
  i w obrębie skrzyżowań, przebudowę skrzyżowania w Smardach w pobliżu powstającego tam hospicjum, remont wszystkich przystanków autobusowych na trasie, remont 5 mostów w obrębie drogi i 20 przepustów.

 • Remonty w Domach Pomocy Społecznej:
  - remont dachu i elewacji budynku DPS-u przy ul. Wołczyńskiej, inwestycja jest dopełnieniem kompleksowego remontu
  i termomodernizacji DPS przy ul. Wołczyńskiej, gdzie m.in. wymieniono system ogrzewania na pompy ciepła, wyremontowano część elewację w części obiektu. a w 2015 r. wyremontowano pomieszczenia. Koszt – 380 tys. zł
  - wykonanie tarasu i dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza, z tyłu budynku. Koszt – 50 tys. zł.

 • Termomodernizacja i budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wkład powiatu do tej inwestycji, realizowanej przez gminę Kluczbork w 2016 r. ma wyniesie 760 tys. zł

 • "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego" - to rozłożona na lata spłata kosztów remontów i modernizacji wykonanych w obiektach oświatowych powiatu dla uzyskania oszczędności w opłatach za ogrzewania i prąd. Kwota na ten cel w 2016 r. to 2 079 692 zł

 • Zakup Pasieki Zarodowej w Maciejowie od obecnego właściciela, który chce ją sprzedać, planowany wspólnie z gminą Kluczbork - 150 tys. zł to kwota, którą ma wyłożyć powiat.

 • Opracowanie dokumentacji na remont prawie 16-kilometrowego odcinka drogi powiatowej: Kujakowice – Byczyna – granica województwa łódzkiego na wysokości miejscowości Gola, koszt – 206 640 zł (powiat będzie zabiegał o dofinansowanie).

 • Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w Laskowicach, w gm. Lasowice Wielkie. Koszt: 600 tys. zł.

 • Rozłożona na dwa etapy spłata nakładów na wykonane w 2015 r. remonty dwóch powiatowych
  "schetynówek": Stare Olesno – Jasienie - ponad 1 mln zł i Byczyna – Łubnice – 1,2 mln zł oraz pokrycie wkładu powiatu do budowy chodnika w Lasowicach Wielkich.

 • Wśród planowanych remontów jest również remont Warsztatów Szkolnych ZSP nr 1 za 50 tys. zł i wyposażenie pracowni fryzjerskiej w WODiDZ-u – za 60 tys. zł.

Powiat stara się zdobywać pieniądze na utrzymanie oświaty poza subwencją: m.in. z projektów (jeden z planowanych w 2016 r. opiewana na kwotę ponad 3 mln zł ), poprzez stale zwiększany nabór do kwalifikacyjne kursy zawodowe, poprzez działania zwiększające nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Z drugiej strony minimalizuje się też koszty m.in. poprzez przeniesienie obsługi księgowej ze szkół i placówek oświatowych do jednego tworzonego w Starostwie zespołu finansowo – księgowego. Pierwsze szacowane z tego tytułu oszczędności – powinny wynieść ponad 300 tys. zł, w następnych latach dużo więcej.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku