strona główna

07.01.2016

Sukces gimnazjalistów z Bogacicy

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy laureatami konkursu w ramach projektu "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych".

"Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Jego celem jest budowanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Trzonem projektu jest tygodniowy bezpłatny wyjazd na zieloną szkołę do wybranego parku narodowego.
W ramach zajęć terenowych uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze parku
i jego najbliższej okolicy.Młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy po wiedzę i przygodę wyjechali na przełomie września i października. Podczas pięciodniowej bezpłatnej wycieczki młodzież poznała walory przyrodnicze i kulturowe Parku Narodowego Gór Stołowych. Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie zdobyli wiedzę przyrodniczą, która znacznie wykracza poza zakres omawiany w szkolnych gmachach.

Elementem towarzyszącym realizacji projektu, wykorzystującym doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas zielonej szkoły, jest zadanie konkursowe. Jego celem jest opracowanie ścieżki skarbów przyrody i kultury znajdujących się w najbliższej okolicy szkoły. Bogacki questing "Nieodkryte szlaki" to wyróżniony projekt przygotowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy. Przewodnik po lokalnych atrakcjach przyrodniczych i kulturowych został wysoko oceniony przez wszystkich członków jury w każdej z pięciu kategorii. W ocenie brane były pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość pracy, walory poznawcze ścieżki i dokładność jej opisu, ilość uwzględnionych obiektów oraz estetyka. Dodatkowym kryterium jest tzw. questowość projektu, czyli poziom odkrywczości dziedzictwa miejsca i tworzenie nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

 


"Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, realizowanym we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi. W tym roku w projekcie wzięło udział 7.200 uczniów z 200 szkół w całym kraju. We wcześniejszych edycjach, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów.


Projekt „Misja Przyroda” został zainicjowany i jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - organizację pozarządową, która od 25 lat aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.
W przekazywaniu wiedzy przyrodniczej Fundacja korzysta z pomocy Parków Narodowych oraz ich doświadczenia i metod badawczych.
 

 

 

Zwycięska prezentacja uczniów z Bogacicy

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku