strona główna

08.11.2016

Bezpieczna innowacja

 

Życie współczesne niesie ze sobą coraz więcej zagrożeń i niebezpieczeństw, a umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych staje się koniecznością każdego człowieka. Jest to szczególne wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku realizuje się różnorodne działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków. Od września 2016 do czerwca 2019 r. realizowana będzie także innowacja pedagogiczna pt. „Razem bezpieczniej”, która usystematyzuje i wzbogaci ich wiedzę i umiejętności praktyczne na temat bezpieczeństwa. W działaniach innowacyjnych uczestniczą dzieci i młodzież od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej,
a także ich rodzice/prawni opiekunowie.

 

 

 

We wrześniu br. na zajęciach edukacyjnych realizowany był moduł „Bezpieczna droga do szkoły”. Odbył się również szkolny konkurs plastyczny pt. „Znam znaki drogowe”, który wyłonił laureatów najciekawszych prac. Podsumowanie wszystkich działań w zakresie tego modułu odbyło się 7 października 2016 r. W tym dniu przedszkolaki i uczniowie spotkali się z licealistami
z Zespołu Szkół Licealno - Technicznych (sąsiedzi z ul. Sienkiewicza) z tzw. klasy „mundurowej”, którzy przybyli do nas ze swoim nauczycielem, panem Dariuszem Pawlakiem. Na początku goście zaprezentowali prawdziwą wojskową „zbiórkę”, a po niej miały miejsce ciekawe formy zajęć: zagadki o ruchu drogowym, ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, prezentacja odzieży odblaskowej i jej skuteczności w ciemnościach, informacje o uczestnikach i przepisach ruchu drogowego oraz utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

 

 

 

 

 

 

  


Zajęcia poprowadzone były bardzo profesjonalnie. Adepci przyszłych służb mundurowych, oprócz umiejętności przekazywania wiedzy, wykazali się również niezwykłą wrażliwością, taktem i empatią. Ich piękne mundury, radosne twarze, sposób podejścia do niepełnosprawności wzbudziły wielki aplauz zarówno wśród Tygrysków i Gumisiów z przedszkola, jak i uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych. Dziękujemy!

Autorzy innowacji pedagogicznej „Razem bezpieczniej”: Mariola Rymarz, Barbara Krupa, Marzena Kot, Jolanta Habrajska, Bogusław Wydera.

Oprac. Mariola Rymasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku