strona główna

15.11.2016

Mówię o AAC - akcja SOSW w Kluczborku

 

Tak brzmi tegoroczne hasło międzynarodowego miesiąca komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W kluczborskim SOSW po raz trzeci włączyliśmy się w tę akcję, ponieważ mamy grupę przedszkolaków i uczniów z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, którzy objęci są specjalistyczną terapią. W dniach 17.10.2016 – 21.10.2016 r. zorganizowaliśmy "Tydzień AAC w naszej szkole", podczas którego odbyły się:

  • warsztaty dla uczniów zespołów edukacyjno - terapeutycznych: "W sklepie", "Jesień na talerzu", "Jesień na straganie",

  • wycieczki: do restauracji, kawiarni, apteki, na targ, firmy usługowej Sub-Druk, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Rehabilitacji Dziennej,

  • spotkanie informacyjne z licealistami z Zespołu Szkół Licealno – Technicznych,

  • spotkanie z nauczycielami z Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce, w ramach wymiany doświadczeń o AAC,

  • wręczanie ulotek o AAC itp.

 Celem nadrzędnym tych przedsięwzięć było propagowanie komunikacji alternatywnej wśród osób pracujących w różnych miejscach użyteczności publicznej w środowisku lokalnym. Większość ludzi, których spotkaliśmy podczas wycieczek, po raz pierwszy zetknęła się z problemem osób niemówiących. Nasi uczniowie prezentowali swoje umiejętności komunikacyjne stosując symbole obrazkowe (piktogramy, PCS-y), gesty Makatonu, komunikatory, Książki komunikacyjne lub zdania pisane drukiem.


Również w październiku, dyrekcja ośrodka pani Ewa Poręba, wygospodarowała i wyposażyła w internacie pomieszczenie, które w przyszłości będzie profesjonalną salą terapii AAC, a w chwili obecnej odbywają się tam zajęcia z komunikacji alternatywnej oraz gromadzone są różnorodne pomoce dydaktyczne w tym zakresie.


Mamy nadzieję, że nasza akcja "Mówię o AAC" zaowocowała większą wiedzą, na temat sposobów komunikacji osób niemówiących, zarówno wśród młodzieży, społeczności lokalnej Kluczborka oraz osób pracujących w różnych punktach usługowych.

Koordynatorzy tegorocznej akcji:

Aldona Górka, Renata Słowik, Joanna Bednarek, Mariola Rymarz

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku