strona główna

10.11.2016

Spokój i dobroć - receptą na długowieczność

 

Pani Aniela Zagaja z Kluczborka 8 listopada obchodziła 100. rocznicę urodzin. Goście odśpiewali jubilatce "Dwieście lat".
Życzenia jubilatce złożyli osobiście: m.in. burmistrz Jarosław Kielar, wicestarosta Urszula Pękala-Duda wraz z pełnomocnikiem starosty ds. kombatantów Marią Żurek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzanna Tomczak, Kazimierz Szyszka i Aniela Gruszecka z Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP, a także przedstawicielki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bożena Kalecińska i kluczborskiej placówki terenowej KRUS Magdalena Buła (kierownik) i Anetta Buła – Kwiatek. W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć tortu ani lampki szampana, którego wypicia nie odmówiła także stulatka. Uroczysta chwila i odwiedziny gości spowodowały, że pani Aniela była bardzo wzruszona.

 


Sylwetkę jubilatki przedstawiły lokalne i regionalne media: „Aniela Zagaja urodziła się w 1916 r. w Malinówce koło Lwowa. Jej mąż Jan był ułanem w Wojsku Polskim, walczył w II wojnie światowej. W 1945 r. trafili na Opolszczyznę jako repatrianci. Najpierw mieszkali w Strzelcach Opolskich, później w Lasowicach Małych, Borkach Wielkich, Budzowie, a od 1998 r. w Kluczborku. Pani Aniela miała trudne życie, jednak los obdarzył ją dużą i kochającą rodziną: ma 6 dzieci, 12 wnuków, 17 prawnuków i 4 praprawnucząt. Mimo podeszłego wieku lubi czytać, dużo się modli i wszystko je. Jej receptą na długowieczność jest – jak mówi córka Zofia - spokój, dobroć dla innych i dzielenie się wszystkim, co się w życiu ma” – czytamy w NTO.

 

 

Oprac. Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku