strona główna

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

 

 

 

Wyniki otwartego
konkursu ofert
dotyczącego nieodpłatnej
pomocy prawnej
i nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
w 2024 roku

   


Ogłoszenie o konkursie
ofert na usuwanie
pojazdów oraz
prowadzenie parkingu
strzeżonego w powiecie kluczborskim

 

 

 

Ogłoszenia

Sądu Rejonowego

w Kluczborku

 

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

 

 

 

 

Otwarty konkurs
ofert dotyczący
NPP-NPO w Powiecie
Kluczborskim

 

 

 

Uchwała w sprawie
powołania i określenia
regulaminu pracy
komisji konkursowej
dotyczącej NPP-NPO

 

 

 

Informacja
o wynikach naboru
do udziału w pracach
komisji konkursowej
(NPP/NPO)

 

 

Dotacje
na ochronę zabytków

 

 

 

Roczny program
współpracy Powiatu
Kluczborskiego
z organizacjami
pozarządowymi na
2024 rok

 

 

Wyniki konkursu
- Lista podmiotów,
które uzyskały dotacje
w 2023 roku - kultura
fizyczna

 

 

Wyniki konkursu
- Lista podmiotów,
które uzyskały dotacje
w 2023 roku - kultura

 

 

Wyniki konkursu
- Lista podmiotów,
które uzyskały dotacje
w 2023 roku - pomoc
społeczna

 

 

 

Wyniki konkursu
- Lista podmiotów,
które uzyskały dotacje
w 2023 roku - porządek
i bezpieczeństwo
publiczne

 

 

 

 

Uchwała ws. powołania
i ustalenia składu
oraz określenia
regulaminu pracy
komisji konkursowej
w otwartych konkursach
ofert 2023

 

 

 

Ekopracownia OZE
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Adama Mickiewicza
w Kluczborku
 

 

 

 

Wyniki otwartego
konkursu ofert
dotyczącego nieodpłatnej
pomocy prawnej
i nieodpłatnego
poradnictwa obywatel-
skiego w 2023 roku

 


Roczny program
współpracy powiatu
kluczborskiego
z organizacjami
pozarządowymi
na rok 2023

 

 

 

 

 

Informacja Starosty
Kluczborskiego dla
jednostek wykonawstwa
geodezyjnego w sprawie
Geo-Info DELTA

 

 

 

Informacja
o podpisaniu umowy
dot. przemieszczania,
usuwania, holowania
i przechowywania
pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
na kompleksową
obsługę bankową
budżetu powiatu
kluczborskiego wraz
z jego jednostkami
organizacyjnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca
ważności decyzji
w zakresie zbierania,
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

 

 

Ogłoszenie
o konkursie ofert
na usuwanie pojazdów
oraz prowadzenie
parkingu strzeżonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2019

Fundusz
Prewencyjny
PZU

 

 

 

 

 

 

BIURO RZECZY
ZNALEZIONYCH

 

 

 

Opinia dot.
wprowadzania
dodatkowych
jednostek
transmitujących
GSM w gminach
i powiatach

 

 

Umowa na usuwanie
pojazdów oraz prowa-
dzenie parkingu
strzeżonego w powiecie kluczborskim

 

 

 

 

APEL
w sprawie tworzenia
Banku Rodzin Zastępczych

 

 

 

 

Powiatowa Społeczna
Rada ds. osób
Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku