strona główna

PUBLIKACJE I FOLDERY POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

 

 

 

"Powiat Kluczborski zaprasza..."

Bogato ilustrowana publikacja zawierająca informacje o powiecie kluczborskim oraz poszczególnych gminach wchodzących w jego skład. Trzy wersje językowe: polska, angielska i niemiecka.

rok wydania - 2000

pobierz archiwum .exe  (4,20 MB)

 

 

"Powiat Kluczborski zaprasza... - Informator Turystyczny"

Folder zawiera informacje przydatne dla turysty odwiedzającego powiat kluczborski. Zawiera informator teleadresowy. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2002

pobierz archiwum .exe  (7,97 MB)

 

 

"Ziemia Kluczborska - Miodowa Kraina"

Publikacja wydana przez Kluczborską Lokalną Organizację Turystyczną. Zawiera krótkie informacje o powiecie kluczborskim i jego gminach oraz oferty turystyczne członków KLOT. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2003

pobierz archiwum .zip  (12,4 MB)

 

 

"Szlakiem Kościółków Drewnianych w Powiecie Kluczborskim"

Przewodnik po szlaku kościółków drewnianych wydany przez Kluczborską Lokalną Organizację Turystyczną. Zawiera fotografie kościołów wraz z krótkimi opisami. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2004

pobierz archiwum .exe  (4,02 MB)

 

 

"Mapa Turystyczno-Krajoznawcza Powiatu Kluczborskiego"

Na mapie znajdziemy m.in. hotele, zabytki, gospodarstwa agroturystyczne, rezerwaty, pomniki przyrody, stacje paliw, urzędy pocztowe, zbiorniki wodne itp. Druga strona publikacji, to niezwykle plastyczna mapka przedstawiającą przyrodnicze i architektoniczne atrakcje powiatu oraz krótka charakterystyka Ziemi Kluczborskiej.

rok wydania - 2004

pobierz archiwum .exe  (2,50 MB)

 

 

"Ziemia Kluczborsko-Oleska zaprasza"

Wydany przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną folder zawiera oferty dla turystów odwiedzających powiaty: kluczborski i oleski. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2005

pobierz archiwum .exe  (2,04 MB)

 

 

"Stop przemocy - szukaj pomocy" - Informator

Informator jest skierowany do osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ma pomóc w dotarciu do instytucji i organizacji działających
na terenie Powiatu Kluczborskiego, które zajmują się takimi problemami.

rok wydania - 2005

pobierz archiwum .exe  (181,4 kB)

 

 

"Powiat Kluczborski zaprasza..."

Wydawnictwo składa się z trzech części: "informatora turystycznego powiatu kluczborskiego", "Przewodnika turystycznego po gminach powiatu kluczborskiego" oraz "Mapy Turystyczno-Krajoznawczej Powiatu Kluczborskiego". Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2006

pobierz archiwum .exe  (4,67 MB)

 

 

"Partnerstwo Samorządowe Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Bad Dürkheim w latach 2000-2006"

Pierwsze jednolite opracowanie dotyczące partnerstwa obu powiatów, zawiera historię współpracy i jej analizę w różnych obszarach, wzbogacone jest fotografiami z najważniejszych wydarzeń. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2006

pobierz archiwum .exe  (16,70 MB)

 

 

"Sektorowa Strategia Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie"

Publikacja będąca efektem projektu realizowanego przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w 2006 roku, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie: Pilotażowy Program LEADER+.

rok wydania - 2006

pobierz plik .pdf  (3,10 MB)

"Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim" oraz "Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie oleskim"

Pierwsze wspólne opracowanie dotyczące szlaku kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i oleskim. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2007

pobierz archiwum .exe  (43,00 MB)

"Ziemia Kluczborsko-Oleska. Kraina miodem i mlekiem płynąca"

Publikacja wydana przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w ramach projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej pn. Turystyka Wspólna Sprawa. Folder ma formę kalendarium imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w powiatach kluczborskim i oleskim. Całość przeplatana jest ofertami dla turystów, opisami atrakcji turystycznych obu powiatów i fotografiami.

rok wydania - 2007

"Ruch turystyczny w powiatach: kluczborskim i oleskim - wybrane aspekty"

Wydawnictwo powstało w ramach projektu, którego celem było zbadanie ruchu turystycznego w powiatach: kluczborskim i oleskim. Istotą całego przedsięwzięcia było znalezienie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu oferowane przez lokalnych gestorów usługi: turystyczno - rekreacyjno - sportowe zaspokajają oczekiwania turystów krajowych i zagranicznych, przebywających w tym rejonie. Publikacja jest syntezą badań wraz ze wskazaniem kierunków działań, jakie trzeba podjąć, by poprawić istniejący stan.
Do broszury dołączona jest płyta, która zawiera dodatkowo szczegółowe wyniki przeprowadzonych ankiet.

rok wydania - 2007

pobierz plik .pdf  (293 kB)

"10 lat samorządu powiatu kluczborskiego 1999-2009"

Publikacja podsumowująca 10 lat funkcjonowania samorządu powiatowego w Kuczborku. Zawiera najważniejsze wydarzenia z 3 kadencji Rady Powiatu i funkcjonowania powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2009

pobierz archiwum .exe  (52,03 MB)

"O procesie powstawania inicjatywy klastrowej
Krainy Miodowo-Mlecznej. Rekapitulacja działań

(2000-2009)"

Wydawnictwo reasumujące proces tworzenia przez samorząd korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej w powiatach kluczborskim i oleskim, zwłaszcza poprzez szkolenia branży turystycznej. Publikacja zawiera informacje o dziesięciu turystycznych seminariach naukowo-szkoleniowych organizowanych wspólnie przez powiat kluczborski, powiat oleski i Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2009

pobierz archiwum .exe  (1,71 MB)

"Powiatowy Biuletyn Informacyjny"

Publikacja jest drugą, rozszerzoną edycją Informatora wydanego w roku 2005 „Stop przemocy – szukaj pomocy”. Informator zawiera informacje o organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych i instytucjach publicznych oferujących szeroko rozumianą pomoc społeczną.

rok wydania - 2009

pobierz archiwum .exe  (436 kB)

"Ziemia Kluczborsko-Oleska i Brandenburgia. Wspólnie wypoczywamy"

Publikacja wydana przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w ramach projektu realizowanego przez Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego "Kraina Miodu i Mleka" i  niemiecki klaster pro agro z Brandenburgii. Zawiera oferty członków klastra polskiego i niemieckiego. Do folderu dołączona jest wersja elektroniczna na płycie CD, a także 10 minutowy film "Kraina Miodem i Mlekiem Płynąca", pokazujący walory regionu kluczborsko-oleskiego. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.  

rok wydania - 2009

pobierz archiwum .exe  (18,60 MB)

 

 

"Kronika Partnerstwa Powiatów Kluczbork - Bad Dürkheim 2000-2010"

Bogato ilustrowane wydawnictwo podsumowujące dziesięć lat partnerstwa Powiatu Kluczborskiego z Powiatem Bad Dürkheim. Najważniejsze wydarzenia z historii partnerstwa i unikalne zdjęcia. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.

rok wydania - 2010

pobierz archiwum .exe  (7,78 MB)

"Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend. Zapraszamy"

Publikacja wydana przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną. Zawiera gotowe propozycje spędzenia weekendu na Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej oraz oferty obiektów turystycznych z tego terenu. Dwie wersje językowe: polska, niemiecka.  

rok wydania - 2010

pobierz archiwum .exe  (1,85 MB)

 

 

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2011/2012"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2011

pobierz plik .pdf  (3,98 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2012/2013"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2012

pobierz plik .pdf  (12 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2013/2014"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2013

pobierz plik .pdf  (17,4 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2014/2015"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2014

pobierz plik .pdf  (26,9 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2015/2016"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2015

pobierz plik .pdf  (5,85 MB)

 

 

"Miodowo-mleczne smaki. Szlak Kulinarny Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej"

Przewodnik po szlaku kulinarnym Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. Można w nim znaleźć przepisy potraw, deserów, nalewek przygotowanych z wykorzystaniem miodu lub mleka oraz informacje o miejscach, gdzie są serwowane gościom. Miejsca te są zaznaczone na dołączonej do przewodnika mapie. Wersja polska i niemiecka. Publikacja wydana przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku.

 

rok wydania - 2016

pobierz plik .zip  (5,84 MB)

Mapa Turystyczna Powiatu Kluczborskiego

i Powiatu Oleskiego

Mapa turystyczna powiatów kluczborskiego i oleskiego zawiera szlaki rowerowe, trasy turystyczne, szlak kulinarny oraz miejsca i punkty atrakcyjne dla każdego turysty odwiedzającego teren Ziemi Kluczborsko-Oleskiej. Ponadto można w niej znaleźć oferty członków stowarzyszenia skierowane do turysty.

rok wydania - 2016

pobierz plik .pdf  (12,70 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2016/2017"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Dodatkiem do informatora jest ulotka zawierająca ofertę kształcenia dla dorosłych.

rok wydania - 2016

pobierz plik .pdf  (20,90 MB)

ulotka 1  ulotka 2

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2018/2019"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2018

pobierz plik .pdf  (15,70 MB)

 

 

"Powiat kluczborski - miejsce dla wszystkich zmysłów"

Wydawnictwo opisuje w nowym kontekście lokalne atrakcje. Autorami części fotografii wykorzystanych w publikacji są uczestnicy konkursu „Pstryknij powiat kluczborski 2017”. Przewodnik prezentuje atrakcje, wydarzenia i ciekawych ludzi, przyporządkowując je angażującym nazwom. Folder opracował Referat Promocji Starostwa. Dwie wersje językowe: polska, angielska.

rok wydania - 2018

pobierz plik .pdf  (41,50 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2019/2020"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach średnich oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2019

pobierz plik .pdf  (5,48 MB)

"Edukacja w Powiecie Kluczborskim. Informator 2020/2021"

Publikacja wydana przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zawiera ofertę kształcenia w szkołach średnich oraz placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

rok wydania - 2020

pobierz plik .pdf  (11,40 MB)

 

 

 

 

 

* Niektóre publikacje są zamieszczone w samorozpakowującym się archiwum .zip. Pliki należy pobrać na dysk i rozpakować wskazując miejsce. Jeśli masz z tym kłopot pobierz i zainstaluj program Total Commander

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku