strona główna

  O PROJEKCIE          AKTUALNOŚCI           ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 -

Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

 

29.12.2020

Zarząd Województwa przyznał dodatkowe środki na projekt niskoemisyjny

 

538 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego to dodatkowe dofinansowanie do projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego", którego celem jest poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.

 

 

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na inwestycje realizowane przez: gminę Praszka, powiat oleski, gminę Namysłów i gminę Wołczyn.

 

Przypomnijmy, że projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym od kilku lat przez 14 samorządów. Jego liderem jest powiat kluczborski, a partnerami gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów oraz powiaty: oleski, namysłowski.

 

W ramach projektu powiat kluczborski m.in. kupił 13 autobusów o niskiej emisji spalin i stworzył nowoczesny system informatyczny dla precyzyjnego informowania pasażerów o planowanych kursach, a na terenie naszych gmin powstały ścieżki rowerowe, miejsca postojowe i centra przesiadkowe. W sumie na obszarze trzech powiatów subregionu powstało 10 obiektów parkuj i jedź, 290 miejsc postojowych oraz 75 kilometrów ścieżek rowerowych.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych.

Wartość projektu ogółem po zwiększeniu dofinansowania: 59 451 242,08 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 50 533 555,71 zł

 


 

12.06.2018

Trwa budowa ścieżki rowerowej w Kochłowicach

 

870 977 zł będzie kosztował kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez tę miejscowość, w tym 160 tys. zł to wkład własny gminy Byczyna. Prace już się rozpoczęły.

Jeszcze w czerwcu ma się rozpocząć budowa ścieżki wzdłuż remontowanej wcześniej drogi powiatowej od Wołczyna do końca miejscowości Gierałcice. Odcinek będzie liczył prawie 3 km. A koszt budowy po przetargu wyniósł 3 260 000 zł.

Kolejna planowana do wykonania ścieżka to odcinek wzdłuż ul. Jana Pawła II w Kluczborku. Koszt – 594 000 zł.

 Budowa wszystkich trzech ścieżek to element większego projektu, tzw. niskoemisyjnego, w ramach którego na terenie samorządów Subregionu Północy Opolszczyzny zainwestuje się łącznie 52 mln zł w inwestycje poprawiające jakość powietrza. 85 procent tej kwoty to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Powiat jest liderem tego projektu, co oznacza że wziął na siebie zadanie złożenia wniosku, nadzoru nad realizacją projektu realizowanego w 14 samorządach północy Opolszczyzny i rozliczenia go. Ale dzięki temu sam powiat kluczborski zyskał możliwość zakupu 13 ekologicznych autobusów wartych ponad 9 mln zł, z 85-procentowym dofinansowaniem, oraz wybudowania trzech poprawiających bezpieczeństwo ścieżek rowerowych.

W ramach tego samego projektu w Kluczborku, dofinansowanie uzyskał trwający właśnie remont ulic: Krakowskiej, a wkrótce Piłsudskiego gdzie powstaną ścieżki rowerowe, a wcześniej np. parking przy ul. Opolskiej.

Gminy będące partnerami w projekcie zgłaszały inwestycje, które mogły liczyć na dofinansowanie z puli na projekty zmniejszające emisję spalin, czyli centra przesiadkowe, typu parkuj&jedź, gdzie można zostawiać auta i w dalszą trasę udać się transportem publicznym (jak w przypadku parkingu przy ul. Opolskiej w Kluczborku). Ścieżki rowerowe w projekcie również służą temu, by umożliwić częstsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze korzystanie z rowerów, zamiast samochodów, na wzór krajów, gdzie się to sprawdza.

Chcecie zobaczyć co będzie wykonywane w ramach projektu w Waszych gminach? Oto przypomnienie wszystkich inwestycji w 14 samorządach Subregionu Północnego, czyli w trzech powiatach: naszym, oleskim, namysłowskim.

http://www.powiatkluczborski.pl/projekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm

 


 

Oprac. M. Kluf

 

 


 

 

22.05.2018

Autobusy i co jeszcze? 

 

Pierwszych 5 fabrycznie nowych autobusów trafiło do PKS jeszcze w lutym, teraz kolejne 3 pojazdy, do połowy listopada będzie jeszcze kolejnych pięć autobusów. Zakup tylu maszyn za 10,3 mln zł był możliwy dzięki zdobytemu przez powiat dofinansowaniu z UE.

 


Żeby zyskać takie dofinansowanie powiat kluczborski wziął na siebie obowiązki lidera projektu partnerskiego, w ramach którego na terenie kilkunastu samorządów północy Opolszczyzny zostaną wykonane inwestycje zmierzające do ograniczenia emisji spalin. Na powiecie, jako liderze spoczywa obowiązek napisania projektu, nadzorowanie realizacji i rozliczenie go, co w przypadku projektu, w którym realizowane są inwestycje za prawie 52 mln zł
(dofinansowanie wynosi 85 proc. tej kwoty) jest zadaniem niezwykle wymagającym. Ale dzięki temu uda się wymienić w krótkim czasie, bez obciążania budżetu, m.in. właśnie znaczną część taboru.

 


- Nowe autobusy służą głównie do wożenia uczniów i pasażerów w gminach, z którymi PKS Kluczbork ma podpisane umowy:
w Kluczborku, Byczynie, Wołczynie, Lasowicach Wielkich, Gorzowie Śląskim, Radłowie i Zębowicach
- wylicza starosta Piotr Pośpiech w rozmowie z NTO. „(…)Mieszkańcy mogli za darmo przejechać się nowymi autobusami w ostatni weekend podczas europikniku zorganizowanego w ramach Dnia Otwartego Funduszy Europejskich. Chętnych było tak dużo, że autobusy kursowały pełne.

 


- Nowe autobusy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin Euro 6, to najwyższa aktualna norma - podkreśla starosta Piotr Pośpiech. - Redukcja emisji spalin do atmosfery była podstawą, dzięki której zdobyliśmy tę dotację unijną. Zakup 13 nowych autobusów oznacza wymianę 25 procent taboru PKS-u Kluczbork. Tabor firmy liczy w sumie 54 autobusy. 20 z nich wymieniono już wcześniej, na nowsze i bardziej komfortowe dla pasażerów – mówi starosta Piotr Pośpiech.”

Co jeszcze?
W ramach tego samego unijnego projektu na ograniczanie niskiej emisji w subregionie północnym Opolszczyzny  (obejmującym 3 powiaty: kluczborski, oleski i namysłowski) powstają również parkingi, centra przesiadkowe oraz ścieżki rowerowe. Powiat kluczborski oprócz zakupu nowych autobusów zbuduje trzy ścieżki rowerowe: prawie 1-kilometrowy odcinek wzdłuż ul. Jana Pawła II
w Kluczborku (koszt 594.000 zł); prawie 1-kilometrowy odcinek wzdłuż drogi powiatowej w Kochłowicach (koszt 870.977 zł, z czego 160.000 udziału własny pokryje gmina Byczyna); prawie 3-kilometrowy odcinek w Gierałcicach (3,26 mln zł, z z czego 2,575 mln zł powiat zapłaci w tym roku, a resztę w 2019). PKS Kluczbork od 2009 r. jest spółką samorządową. Pakiet kontrolny ma powiat kluczborski, mniejszościowymi udziałowcami spółki są także gminy Kluczbork i Byczyna.
 

zobacz także:

http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/pks-kluczbork-dostal-kolejne-nowe-autobusy-bedzie-ich-jeszcze-wiecej-wideo-zdjecia,13183388/

 

Oprac. M. Kluf

 

 


 

 

27.10.2017

Kolejne zdjęcia z realizacji zadań w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".

Gmina Kluczbork
Zadanie "Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku wzdłuż Al. Wodnej do ul. Mickiewicza"

 

 

 

 


 

22.09.2017

Projekt "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
w obiektywie. Na początek:

 

Gmina Kluczbork

Zdjęcia z realizacji zadań : "Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku wzdłuż Al. Wodnej do ul. Mickiewicza" oraz "Budowa parkingu "Parkuj i Jedź vis a vis cmentarza przy ul. Opolskiej w Kluczborku.
 

 

 


 


 

 

09.08.2017

Media o naszym projekcie

 

Jest to największy projekt partnerski w województwie opolskim i już na etapie tworzenia wniosku budził zainteresowanie mediów. Oto niektóre z informacji na ten temat w NTO, Radio Opole, TVP 3 Opole.

 http://www.nto.pl/wiadomosci/kluczbork/a/subregion-kluczborski-dostal-ogromna-dotacje-z-unii-beda-inwestycje-za-51-mln-zl-mapa,12117782/
http://www.nto.pl/wiadomosci/kluczbork/a/wielka-inwestycja-beda-sciezki-rowerowe-parkingi-i-autobusy-za-52-mln-zl,12197
http://www.nto.pl/wiadomosci/kluczbork/a/subregion-kluczborski-dostal-ogromna-dotacje-z-unii-beda-inwestycje-za-51-mln-zl-mapa,12117782 /
http://www.nto.pl/wiadomosci/kluczbork/a/samorzady-z-subregionu-kluczborskiego-chca-zdobyc-425-mln-zl-na-transport,10635388/ 
https://opole.tvp.pl/32902417/ekologiczna-rewolucja-na-polnocy-opolszczyzny
http://radio.opole.pl/100,202166,wiadomosci-z-regionu&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=5


Inni o naszym projekcie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
http://www.umwo.opole.pl/2017/06/miliony-na-nowoczesny-transport /

 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku