strona główna

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

Statut powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 (373 kB)

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kluczborskiego (2 MB)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kluczborskiego  (522 kB)  + tabele  (42,2 kB)

Sektorowa Strategia Rozwoju Turystyki...  (3,1 MB)

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Statut Starostwa Powiatowego w Kluczborku  (35,4 kB)

Roczny program współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Roczny program współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Kodeks Etyki Radnych Powiatu Kluczborskiego (32 kB)

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019–2025 (553 kB)

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku