strona główna

STATUT POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

 

Zgodnie  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiat posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju Powiatu stanowi jego statut.

 

Uchwała Nr XLIX/315/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2928)
(234,8 kB)

Uchwała nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu
w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1845)
(189,7 kB)

Uchwała nr XXXV/229/2021 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 września 2021r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu
w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2433)
(148 kB)

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku