strona główna

18.10.2016

Nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dwudziestu sześciu nauczycieli, w tym dyrektorów, pedagogów i psychologów ze szkół prowadzonych przez powiat kluczborski otrzymało nagrody Starosty Kluczborskiego podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

Wzięli w nim udział starosta Piotr Pośpiech, członek Zarządu Powiatu Jakub Goliński, dwoje wiceprzewodniczących Rady Powiatu Andrzej Olech i Irena Kielar, radni - członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku, przewodniczący związków zawodowych działających na terenie powiatu kluczborskiego: Teresa Miś – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku oraz Zbigniew Stachowski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku, Rozalia Słoniowska - naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa wraz z pracownikami  oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego.

 


Nagrody Starosty Kluczborskiego (finansowe) na wniosek dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej w tym roku otrzymali:


Bożena Maliszewska-Kozan - nauczycielka języka niemieckiego i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
Piotr Pawlikowski - nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
Piotr Głodziński - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
w Kluczborku,
Anna Töppich - nauczycielka biologii oraz Wicedyrektor w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,
Roman Jański - nauczyciel fizyki i matematyki w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

 

 


Rafał Panaszek - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Licealno-Technicznych
w Kluczborku,
Jadwiga Stanosek - nauczycielka matematyki oraz Wicedyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU
w Kluczborku,
Tomasz Materniak - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,
Monika Jeziorek - nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
Renata Połowniak - nauczyciel - wychowawca w Internacie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,

 

 


Szymon Kosiarski - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
Dawid Bachryj - nauczyciel religii oraz psycholog szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku,
Karolina Konarska - nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych, kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku,
Jolanta Skrzyszewska - nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku,

Małgorzata Kaczmarek – kierownik Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
w Kluczborku,

 

 


Jolanta Habrajska - nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,
Małgorzata Szczerba - nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,
Grażyna Tetelmajer - nauczyciel konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
Patrycja Kozera - nauczyciel - doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
Arletta Dziaczuk - pedagog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku,
 

 

Na wniosek Starosty Kluczborskiego w tym roku nagrody otrzymali:

Piotr Sitnik - dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, nauczyciel geografii,
Joanna Teodorowska - nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych
w Kluczborku,
Bogumiła Kalinowska - nauczycielka geografii i przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych

w Kluczborku,
Katarzyna Rakoczy - nauczycielka chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
Dariusz Lis - nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
Józef Zając - nauczyciel prowadzący koło rysunku i malarstwa, rzeźby, ceramiki i grafiki w Młodzieżowym Domu Kultury

w Kluczborku.

 


List gratulacyjny z okazji otrzymania wnioskowanej przez Starostę Kluczborskiego Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymała: Anna Dzierżan - dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.


Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


Spotkanie w sali konferencyjnej UM i Starostwa Powiatowego w Kluczborku zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez Stołówkę Warsztatów Szkolnych ZSP nr 1.

 

 

 

 

 

Oprac.: M. Kluf

Foto: Bogdan Łatka
 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku