strona główna

WŁADZE POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

 

Zarząd Powiatu

Rada Powiatu

Skarbnik i Sekretarz

 

 

Zarząd Powiatu

 

 

 

Mirosław Birecki

Starosta Kluczborski

 

kontakt:

77 418-52-18 wew. 106 (sekretariat)

starostwo@powiatkluczborski.pl

Lesław Czernik

Wicestarosta Kluczborski

 

kontakt:

77 418-52-18 wew. 106 (sekretariat)

starostwo@powiatkluczborski.pl

 

 

 

 

Artur Nowak

Członek Zarządu Powiatu

 

kontakt:

77 418-52-18 wew. 106 (sekretariat)

starostwo@powiatkluczborski.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Rady Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Celina Zając

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

 

Maciej Sitek

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Damian Buła

 

Waliczek Norbert

Lesław Czernik

 

Magdalena Durecka

 

Jakub Goliński

 

Marcin Michalski

 

Artur Nowak

 

Ryszard Okaj

 

Przemysław Panicz

 

Zdzisław Pelc

 

Mariusz Pieńkowski

 

Piotr Pośpiech

Jarosław Przybył

Wojciech Smolnik

 

Robert Wietrzyk

Teresa Wróbel

 

 

powróć do menu rady »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Budżetu i Rolnictwa

Mariusz Pieńkowski

Przewodniczący Komisji

 

Damian Buła

Lesław Czernik

Maciej Sitek

Robert Wietrzyk

Norbert Waliczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powróć do menu rady »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny

Robert Wietrzyk

Przewodniczący Komisji

 

Lesław Czernik

Magdalena Durecka

Jakub Goliński

Artur Nowak

Andrzej Olech

Maciej Sitek

Teresa Wróbel

Celina Zając

 

 

 

powróć do menu rady »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Wojciech Smolnik

Przewodniczący Komisji

 

Norbert Waliczek

Magdalena Durecka

 

Jakub Goliński

Marcin Michalski

 

Artur Nowak

 

Andrzej Olech

 

Zdzisław Pelc

 

Piotr Pośpiech

Jarosław Przybył

Teresa Wróbel

 

 

powróć do menu rady »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Damian Buła

Przewodniczący Komisji

 

Mariusz Pieńkowski

Marcin Michalski

 

Ryszard Okaj

Przemysław Panicz

 

Jarosław Przybył

 

 

powróć do menu rady »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Ryszard Okaj

Przewodniczący Komisji

 

Przemysław Panicz

Zdzisław Pelc

 

Wojciech Smolnik

 

 

powróć do menu rady »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik i Sekretarz

 

 

 

 

Magdalena Żmuda-Lewald

Skarbnik Powiatu

 

 

kontakt:

77 418-52-18 wew. 123

skarbnik@powiatkluczborski.pl 

 

 

 

 

 

Adam Radom

Sekretarz

 

 

kontakt:

77 418-52-18 wew. 106 (sekretariat)

sekretarz@powiatkluczborski.pl

 

 

 

powróć na górę strony »

 

 

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku