strona główna

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-12-70
http://zsokluczbork.pl
 
e-mail:
sekretariat@zsokluczbork.pl

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 13

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-25-46
www.zs1kluczbork.pl
e-mail:
zs1kluczbork@powiatkluczborski.pl

Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
ul. Byczyńska 7

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-26-00
www.zsp2kluczbork.pl

e-mail: sekretariat@zsp2cku.pl

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-11-04
http://zslt.klucznet.pl
e-mail:
sekretariat@zslt.klucznet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 27

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-16-49

http://soswkluczbork.pl
e-mail:
sosw@powiatkluczborski.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20B

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-12–63
www.poradniakluczbork.pl  
e-mail:
sekretariat@poradniakluczbork.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
ul. M. Konopnickiej 11

46-200 Kluczbork
tel./
faks 77 418-12-86
INTERNAT

tel.: 77 418-53-13
www.ckzkluczbork.edu.pl  
e-mail:
sekretariat@ckzkluczbork.edu.pl  

 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Mickiewicza 10

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-72-49
www.podnkluczbork.pl
 
e-mail: podn@powiatkluczborski.pl   


 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku