powrót na stronę główną

 

Powiat

Bad Dürkheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosną 1999 roku Powiat Kluczborski nawiązał pierwsze kontakty partnerskie z przedstawicielami Powiatu Bad Dürkheim w Nadrenii-Palatynacie, które zaowocowały podpisaniem formalnego aktu partnerstwa 30 marca 2000 r.  na zamku Hambach.

 


"...W celu zapewnienia pokoju na świecie nieodzownym staje się bliska współpraca wschodnich i zachodnich państw Europy. W przekonaniu, że na drodze ku trzeciemu tysiącleciu tylko nasze wspólne dążenia zapewniają pokój i dobrobyt obywateli, demokratycznie wybrane przedstawicielstwa Powiatów: KLUCZBORSKIEGO i BAD DÜRKHEIM zawierają PARTNERSTWO.
...Oba powiaty chcą w ten sposób przyczynić się do pokojowego rozwoju Zjednoczonej Europy. Idea ta została zapoczątkowana już w 1832 roku podczas święta Hambach z udziałem Polaków i Niemców. Idziemy tym samym za przykładem Landu Nadrenii-Palatynatu i województwa opolskiego..."

 

 /cytat z Aktu Partnerstwa/ 

 

 


 

 


Równolegle nawiązano przyjacielskie kontakty z Powiatem Brzeżany w województwie tarnopolskim na Ukrainie. W maju 2000 r. podpisano deklarację o wzajemnej współpracy Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Brzeżańskiego. W podpisanym na Ukrainie dokumencie czytamy:

  


"... Dla propagowania współpracy między naszymi administracyjno terytorialnymi powiatami chcemy: zorganizować regularną wymianę informacji, organizować wymianę delegacji na podstawie oficjalnych zaproszeń, organizować wymianę młodzieży, zespołów artystycznych, dzieci szczególnie uzdolnionych, dzieci z najbiedniejszych rodzin, delegacji sportowych. W dziedzinie ekonomii sprzyjać współpracy między przedsiębiorstwami, stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi małego i średniego biznesu..." 
 

/cytat z Deklaracji o Współpracy/

 

 

 

INNE UMOWY PARTNERSKIE:

2018 r. - HOSZCZA (Ukraina)

 

 

 

Powiat

Brzeżany

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku