strona główna

Instytucje kultury w powiecie kluczborskim

 

 

 

wybierz gminę

 

 

 

KLUCZBORK


 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 20 34
tel./fax 77 418 26 12
e-mail: migbpkluczbork@wp.pl
www.biblioteka.kluczbork.pl
 


Instytucja powstała w 1946 roku, a od 2001 pełni zadania biblioteki powiatowej. Posiada 11 filii (dwie w Kluczborku, m.in. Filię Muzyczną, która udostępnia muzykę na płytach i kasetach, filmy i audiobooki - "książki mówione") oraz dziewięć filii w Bąkowie, Bogacicy, Borkowicach, Kujakowicach, Kuniowie, Ligocie Dolnej i Górnej, Łowkowicach, Smardach.

Swoją misję - wzmacnianie nawyków czytelniczych, rozszerzanie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych wśród różnych grup wiekowych - biblioteka wypełnia oferując czytelnikom ponad 115 tys. książek i egzemplarzy zbiorów audiowizualnych oraz 58 tytułów czasopism (katalog księgozbioru dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.kluczbork.pl). Gromadzi także literaturę dotyczącą naszego regionu, a w szczególności powiatu kluczborskiego. W ramach programów "Ikonka" i "Akademia Orange dla bibliotek" w siedzibach biblioteki można także skorzystać z bezpłatnego Internetu.

Oprócz podstawowej działalności biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-oświatową, organizuje: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wystawy, spotkania poetyckie, "głośne czytanie" dla dzieci, promuje lokalnych twórców.

 

 


Centrum Kultury w Kluczborku
ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork
tel./fax: 77 418 12 68
e-mail: sekretariat@ck.kluczbork.pl 
https://ck.kluczbork.pl/ 

 

  


 

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 27 07
e-mail: muzeum_kluczbork@op.pl
www.muzeum.kluczbork.pl
 


Istnieje od 1959 roku początkowo jako Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, a w 1962 roku przekształcone w muzeum regionalne.

Do priorytetowych zadań placówki należy gromadzenie, konserwacja, opracowanie i udostępnianie dóbr kultury z terenów Ziemi Kluczborskiej i północnej Opolszczyzny. W muzeum funkcjonują działy: archeologii i historii oraz etnografii, obejmujące zabytki pozyskane z wykopalisk, zabytki archiwalne i dokumenty związane z regionem, zabytki kultury ludowej Ziemi Kluczborskiej oraz wytwory kultury materialnej minionych okresów historycznych, w tym broń białą i palną, wyroby rzemiosła cechowego, meble i numizmaty.

Odrębną kolekcję stanowią zbiory dzierżonowskie – zespół pamiątek po ks. Janie Dzierżonie, twórcy nowoczesnego pszczelarstwa i patronie Muzeum. Bogata ekspozycja poświęcona patronowi obejmuje rozmaite ule, narzędzia i sprzęt pszczelarski, pawilon z kolekcją współczesnych uli figuralnych, wykonanych przez artystów ludowych i rzeźbiarzy amatorów z całego kraju.

Do dyspozycji odwiedzających jest stała wystawa „Pszczelarstwo dawne i nowe”, ukazująca dzieje hodowli pszczół od czasów najdawniejszych do współczesności oraz wystawy czasowe o różnorodnej tematyce, wypożyczane z innych muzeów, instytucji, stowarzyszeń i od osób prywatnych. Placówka prowadzi ponadto lekcje muzealne poświęcone: historii sztuki, archeologii, a przede wszystkim tematycznie związane z pszczelarstwem i postacią ks. Jana Dzierżona. W Muzeum cyklicznie organizowane są również pokazy, konkursy i plenery.

 

 


Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku
ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork
tel./fax: 77 418 22 06
e-mail: szkola0807@op.pl; gsm@ao.kluczbork.pl 

Szkoła muzyczna jest szkołą państwową prowadzoną przez Gminę Kluczbork, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury. W placówce zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 3 pracowników administracyjno-biurowych.

Do szkoły uczęszcza około 150 uczniów w wieku od 6 do 18 lat, którzy uczą się gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, perkusji, trąbce, flecie, klarnecie, puzonie, saksofonie i tubie. Podopieczni rozwijają swoje zdolności muzyczne i kształtują wrażliwość muzyczną także w trakcie obowiązkowych przedmiotów teoretycznych: kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych.

Ponadto w placówce działają chór, orkiestra i rozmaite zespoły, które na swoim koncie mają liczne występy, uświetniające uroczystości na terenie Gminy. Wielu wychowanków może zaprezentować się szerszej publiczności podczas organizowanych corocznie przez szkołę okolicznościowych koncertów: kolęd czy z okazji pierwszego dnia wiosny. Dużym zainteresowaniem cieszą się występy dla przedszkoli, wprowadzające najmłodszych w świat muzyki, które mają na celu przybliżyć im pojęcia, budowę oraz brzmienie poszczególnych instrumentów.
 

powróć do menu
 

 

 

 

BYCZYNA


 

Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel.: 77 413 41 65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl 
www.okbyczyna.pl 

Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, czytelnictwa oraz sportu i rekreacji. Organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej, formy indywidualnej aktywności kulturalnej i sportowej.

Instytucja oferuje szeroką gamę zajęć, które pozwalają rozwijać i pogłębiać zainteresowania podopiecznych. Należą do nich:

1. Zajęcia taneczne: taniec nowoczesny, taniec irlandzki, belly dance
2. Zajęcia sportowe i fitness: piłka nożna, piłka koszykowa, aerobic, aerobic dance
3. Karate
4. Zajęcia plastyczne
5. Zajęcia teatralne
6. Zajęcia muzyczne - orkiestra dęta.

Oprócz stałych zajęć, konkursów, spotkań oraz projekcji bajek i filmów w ośrodku odbywają się także okolicznościowe spotkania i imprezy, które wzbogacają kalendarz wydarzeń Gminy Byczyna.
 

 

 

 


Biblioteka Miejska w Byczynie
ul. Ratusz - Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel.: 77 413 45 25

Biblioteka w Byczynie rozpoczęła działalność w 1949 roku. Do 31 sierpnia 1997 roku, działała jako samodzielna instytucja kultury. Z dniem 1 września zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i Gminy Byczyna została połączona z Ośrodkiem Kultury. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia, w której można skorzystać m.in. z kawiarenki internetowej.

Placówka oferuje bogaty księgozbiór książek z wielu dziedzin czy gatunków dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań wypożyczających. Ponadto czytelnia udostępnia czasopisma, słowniki, leksykony, encyklopedie, albumy, przewodniki czy księgozbiór regionalny – zbiory dotyczące Śląska Opolskiego, powiatu kluczborskiego i samej Gminy Byczyna.

Instytucja prowadzi także działalność kulturalno-oświatową – organizuje lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i wystawy promujące lokalnych twórców, prezentujące zainteresowania mieszkańców gminy czy ważne wydarzenia lokalne.

 

powróć do menu

 LASOWICE WIELKIE


 

Gminna Biblioteka Publiczna
Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie
tel.: 77 414 17 81

Oprócz tradycyjnej działalności biblioteka prowadzi czytelnię internetową. W godzinach otwarcia biblioteki dla wszystkich czytelników dostępne są trzy komputery z internetem. Ponadto regularnie wznawiane są gazetki tematyczne.  Placówka współpracuje ze szkołą i przedszkolem. Przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostarcza także książki osobom niepełnosprawnym. Instytucja pełni funkcję świetlicy. Jest również organizatorem cyklicznej imprezy „Bajkolandia”, podczas której m.in. dzieci słuchają bajek czytanych przez bibliotekarzy, oglądają pokazy bajek.
 

 

powróć do menu

 WOŁCZYN


 

 

Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn
tel./fax: 77 418 86 92
e-mail: info@dom-kultury-wolczyn.eu
www.dom-kultury-wolczyn.eu
 


Wołczyński Ośrodek Kultury działa od marca 1982 roku i jest głównym koordynatorem życia kulturalnego w Gminie Wołczyn. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i artystyczne społeczności miasta i gminy, upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą. Swoje podstawowe zadania, podtrzymywania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości, realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę. Duży nacisk kładzie się tutaj na pracę z dziećmi i młodzieżą.

W Ośrodku stworzono dogodne warunki dla ruchów artystycznych, kół i klubów zainteresowań. Obecnie działa tu 6 sekcji: plastyczna, muzyczna, akustyczna, taneczna, teatralna oraz brydża, w ramach których prowadzone są: warsztaty akustyczne, nauka gry na gitarze, keyboardzie oraz pianinie, spotkania grupy piosenki turystycznej, próby Zespołu Pieśni i Tańca "Modrzewiacy" i "Mali Modrzewiacy", spotkania grupy teatralnej "SKENE" oraz grupy kabaretowej "Bez Pardonu". Dom kultury wydaje również pismo literackie „Ulotna Przestrzeń”. Instytucja organizuje ponadto wiele konkursów dla dzieci, przeglądów o zasięgu gminnym, powiatowym międzynarodowym, koncertów, wystaw czy imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Wołczyn.
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

im. Jakuba Kani w Wołczynie
ul. Sienkiewicza 5, 46-250 Wołczyn
www.biblioteka.wolczyn.pl 
 


Biblioteka została powołana do istnienia w 1949 roku, a w październiku 2010 roku w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 rozpoczęła swoją działalność w zaadaptowanym na ten cel budynku po byłej szkole. W związku z tą inwestycją instytucja może poszczycić się funkcjonalnymi i przestrzennymi pomieszczeniami, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, nowym wyposażeniem i sprzętem, które w jeszcze lepszy sposób służą upowszechnianiu czytelnictwa wśród mieszkańców miasta i gminy.

Na użytkowników czekają tutaj liczne zbiory biblioteczne, udostępniane w wypożyczalni dla dorosłych, w oddziale dla dzieci i młodzieży oraz w czytelni, która oferuje m.in. księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory regionalne i specjalne. W bibliotece można korzystać także z Internetu.

Ponadto placówka organizuje działalność kulturalną i oświatową która ma za zadanie upowszechniać czytelnictwo: lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania autorskie i wystawy.

 

 

powróć do menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku