strona główna

Cykliczne imprezy kulturalne odbywające się w powiecie kluczborskim

 

 

 

wybierz miesiąc

 

 

 

STYCZEŃ


 

Dyskusyjny Klub Książki
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-26-12, 77 418-20-34
e-mail: migbpkluczbork@wp.pl; www.biblioteka.kluczbork.pl

Dyskusyjny Klub Książki działa w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Kluczborku od 2007 roku. W ramach Klubu instytucja otrzymuje książki, odbywają się spotkania autorskie oraz spotkania klubowiczów, które prowadzi wykwalifikowany moderator. Konfrontacje odbywają się około 15 dnia każdego miesiąca, oprócz wakacji.

 

 

Wojewódzki Turniej Recytatorski "O Buławę Hetmańską"
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Konkurs recytatorski organizowany corocznie od 15 lat. Jego ideą jest upowszechnianie twórczości poetów śląskich oraz utworów podejmujących tematykę o Śląsku, a także krzewienie kultury mowy polskiej i sztuki żywego słowa. Turniej adresowany jest do indywidualnych uczestników.
 

 

 

 

LUTY


 

Gala wręczenia Nagród Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-52-18; fax 77 418- 65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl; www.powiatkluczborski.pl

Nagrody Starosty Kluczborskiego są wyrazem uznania dla osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego. Są one wręczane w siedmiu kategoriach: biznes, turystyka, kultura, sport, nauka, promocja powiatu, całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego podczas wielkiej gali połączonej z Balem Charytatywnym. Kandydatów do statuetki, symbolizującej pomocną dłoń oraz Ziemię Kluczborską, można zgłaszać do 31 października każdego roku.
 

 MARZEC


 

Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki"
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Kluczborski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418-12-68
e-mail: sekretariat@kluczborskidomkultury.ed; www.kluczborskidomkultury.ed 

Impreza skierowana jest do najmłodszych artystów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przesłuchania festiwalowe odbywają się w czterech kategoriach wiekowych (I kategoria – dzieci 3-letnie, II – 4-letnie, III – 5- i 6-letnie, IV – dzieci w wieku wczesnoszkolnym 7-9 lat). Każdy uczestnik prezentuje dwie piosenki. Małych wokalistów ocenia jury. Uczestnicy otrzymują nagrody i upominki.
 


Międzypowiatowy Przegląd Młodych Keyboardzistów
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-25-30
e-mail:mdkkluczbork@interia.pl; www.mdk.superhost.pl

Impreza popularyzuje grę na syntetyzatorach, umożliwia pokazy gry na instrumentach klawiszowych oraz promuje najciekawszych i najlepszych wykonawców. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych. Ocenia ich jury, które bierze pod uwagę m.in. jakość i technikę gry na instrumentach, umiejętność wykorzystania możliwości instrumentu oraz dobór repertuaru.
 

 


Wojewódzki Przegląd Twórczości Teatralnej "Dionizjada"
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Przegląd odbywa się od 2003 roku tradycyjnie w okolicach „Dnia Wiosny”. Po pożegnaniu zimy i spaleniu marzanny w sali Ośrodka Kultury rozpoczynają się aktorskie zmagania. Ich ideą jest konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych i kabaretowych, a tym samym popularyzacja zespołów artystycznych oraz utworów z klasyki gatunku.
 KWIECIEŃ


 

 

Wystawa "Hobby naszych czytelników"
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-26-12 77 418-20-34
e-mail: migbpkluczbork@wp.pl; www.biblioteka.kluczbork.pl

Wystawa odbywa się cyklicznie od kwietnia do maja. Ekspozycja prezentuje zainteresowania czytelników biblioteki. Są to najczęściej dzieła tworzone przez nich samych, np. malarstwo, rzeźba, rękodzieło, a także kolekcje przedmiotów np. kart do gry, lalek, słoników.
 

 

 


Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski”
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-25-30
e-mail: mdkkluczbork@interia.pl; www.mdk.superhost.pl

Konkurs o randze wojewódzkiej, skierowany do dzieci i młodzieży. Ma na celu ukazanie piękna polskiego krajobrazu, szczególnie miejsc bliskich uczestnikom konkursu. Format i technika nadsyłanych prac jest dowolna.
 

 


Pokaz zdobienia pisanek
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-27-07
www.muzeum.kluczbork.pl

Co roku przed Świętami Wielkanocnymi w kluczborskim muzeum organizowane są pokazy wykonywania pisanek techniką batikową. Prowadzone są one przez członkinię Stowarzyszenia Twórców Ludowych, która wykonując wielobarwne pisanki, opowiada o swojej pasji i jej tajnikach. Uczniowie mają okazję zapoznać się z podstawowymi technikami zdobienia jaj, rodzajami barwników i ornamentów, które w trakcie pokazu omawia pracownik merytoryczny muzeum. Wszyscy chętni mogą spróbować swych sił i wykazać się zdolnościami plastycznymi.
 


MAJ


 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-52-18; fax 77 418- 65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl; www.powiatkluczborski.pl

W rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczestniczą m.in.: przedstawiciele władz powiatu, gminy Kluczbork, radni, kombatanci, harcerze, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, młodzież szkolna, a także mieszkańcy miasta i powiatu kluczborskiego. Swoje poczty sztandarowe wystawiają szkoły ponadgimnazjalne, związki kombatanckie i harcerze. Stałym punktem obchodów jest msza w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, po której tradycyjnie starosta kluczborski w krótkim przemówieniu przypomina historię i znaczenie tej pierwszej ustawy rządowej.
 


Rocznica zakończenia II wojny światowej
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-52-18; fax 77 418- 65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl; www.powiatkluczborski.pl

Uroczystości rocznicowe zakończenia II wojny światowej odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz przy pomniku Żołnierza Polskiego, gdzie apelem poległych upamiętniana jest pamięć wszystkich walczących na frontach II wojny światowej.
Uczestniczą w nich kluczborscy posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, radni, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna, a także mieszkańcy powiatu kluczborskiego. Żołnierze ze stacjonującej w Szumiradzie 24. Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności oddają salwę honorową ku czci tych, którzy zginęli walcząc w obronie Ojczyzny.
 


Europejski Festiwal Muzyki Organowej
Miejsce: Kluczbork
Organizator: KDK, UM w Kluczborku
KDK: ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418-12-68
e-mail: sekretariat@kluczborskidomkultury.ed;
www.kluczborskidomkultury.ed 

Cykl koncertów organizowanych od maja do października w kościele pw. Zbawiciela w Kluczborku, których głównym celem jest chęć przybliżenia słuchaczom piękna muzyki klasycznej oraz dorobku artystycznego najwybitniejszych kompozytorów. Podczas Festiwalu swoje umiejętności prezentują wybitni artyści, muzycy – organiści, soliści i instrumentaliści z kraju i zagranicy.
 


Plener rzeźbiarski
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-27-07
www.muzeum.kluczbork.pl

Od 2007 roku organizowane są plenery rzeźbiarskie, których głównym celem jest powiększenie zbiorów muzealnych o nowe prace, ożywienie tradycji wykonywania uli figuralnych oraz zainteresowanie tą dziedziną twórczości szerokiego grona odbiorców. W trakcie tworzenia uli figuralnych wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z warsztatem pracy artystów, zasięgnąć ich rady, spróbować swych sił w tworzeniu rzeźb. A chętnych nie brakuje. Dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży prowadzone są lekcje muzealne tematycznie związane z twórczością ludową. Wystawie towarzyszy kiermasz drobnej rzeźby.
 


Międzynarodowy Turniej Rycerski
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Trzydniowa impreza organizowana w grodzie rycerskim nad Zalewem Brzózki koło Byczyny przenosi uczestników w czasy średniowieczne i uczy historii. W turnieju biorą udział bractwa rycerskie, m.in. z: Polski, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, które toczą między sobą walki bojowe. Ponadto pokazom średniowiecznej sztuki towarzyszą: jarmark, warsztaty rzemiosł dawnych, gry i zabawy dla publiczności, pokazy ognia. Można zakosztować tu także staropolskiej kuchni.
 

 


Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Pracowite pszczoły dają miód, który potem szlachci pańskie stoły"
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-25-30
e-mail:mdkkluczbork@interia.pl; www.mdk.superhost.pl

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat pszczelarstwa oraz propagowanie działalności Jana Dzierżona – słynnego na całym świecie pszczelarza, związanego z Ziemią Kluczborską. Prace mogą nadsyłać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 roku życia.
 

 


Majówka Stowarzyszeń
Miejsce: Kluczbork
Organizator: UM w Kluczborku, Stowarzyszenia Gminy Kluczbork
UM: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork; tel. 77 418-14-81, fax 77 418-22-30
e-mail: pr@kluczbork.pl; www.kluczbork.pl

Celem tej plenerowej imprezy jest integracja środowisk organizacji pozarządowych, zaprezentowanie kluczborczanom zakresu ich działalności oraz zaproszenie do współpracy nowych wolontariuszy, o czym przypomina hasło spotkania - "Działam więc jestem". Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
 

 

 


Majówka na rowerze dla małych i dużych
Miejsce: jedna z miejscowości Gminy Kluczbork
Organizator: Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-14-81, fax 77 418-22-30
e-mail: pr@kluczbork.pl; www.kluczbork.pl

Organizowana od siedmiu lat impreza, z roku na rok cieszy się coraz większą frekwencją. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć wszyscy, niezależnie od wieku, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas, poznając przy tym nie tylko Kluczbork, ale także jego piękne okolice. Podczas majówki każdy znajcie dla siebie wiele atrakcji.

 


Festiwal Przedszkolnych Talentów Muzycznych „Śpiewam, tańczę, gram, choć niewiele latek mam”
Miejsce: Kluczbork
Organizator: PP nr 5 w Kluczborku
ul. Dąbrowskiego 10, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-10-61
e-mail: pp5@ao.kluczbork.pl; www.pp5.kluczbork.pl 

Wydarzenie o randze wojewódzkiej skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności w różnych kategoriach: solista, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny oraz zespół taneczny.


CZERWIEC


 

 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele”
Miejsce: Kluczbork
organizator: KDK, UM w Kluczborku
KDK: ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418-12-68
e-mail: sekretariat@kluczborskidomkultury.ed
www.kluczborskidomkultury.ed 

Międzynarodowa, dwudniowa impreza skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Festiwal ma formę konkursu, w którym udział biorą soliści i zespoły wokalne z Polski i z zagranicy. Przesłuchania uczestników odbywają się w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria: do 10 lat, II: 11-13 lat, III: 14-17 lat, IV: 18 lat i wzwyż. Występy ocenia jury, którego skład stanowią przedstawiciele branży muzycznej (piosenkarze, muzycy, nauczyciele wokalu, krytycy muzyczni). Pierwszy dzień przesłuchań kończy występ Gwiazdy Festiwalu wraz z zespołem Kluczborskiego Domu Kultury. Natomiast Koncert Galowy prowadzi znany piosenkarz lub zespół.
 


Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Celem imprezy, która odbywa się na byczyńskim Rynku jest konfrontacja dorobku muzycznego oraz popularyzacja muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. W przeglądzie biorą udział orkiestry działające przy OSP, w szkołach oraz instytucjach kultury.
 


Noc Świętojańska
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Impreza w byczyńskim parku obchodzona jest w najkrótszą noc w roku. Przypomina słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca. Na mieszkańców i turystów czekają liczne atrakcje m.in.: koncerty, pokazy ognia, tańca, liczne warsztaty, prezentacje życia obozowego Słowian oraz Wikingów. Ponadto wydarzeniu towarzyszą tradycyjne konkursy: wianków i poszukiwania "Kwiatu Paproci".
 


Dni Kluczborka
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-14-81, fax 77 418-22-30
e-mail: pr@kluczbork.pl; www.kluczbork.pl

Największa, trzydniowa impreza uświetniająca dni miasta. Na jej program składają się m.in. koncerty z udziałem gwiazd estrady, sceny kabaretowej oraz występy lokalnych zespołów. Wszystko wzbogacone dodatkowymi wydarzeniami: wielkim budowaniem z klocków LEGO, EUROQUIZEM - Piknikiem Europejskim, zawodami szachowymi, imprezami tanecznymi, wręczeniem nagród najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. W trakcie trwania imprezy każdy znajdzie dla siebie wiele atrakcji, o które zadbali organizatorzy wydarzeń.
 


Dziecięcy koncert fortepianowy
Miejsce: Wołczyn
Organizator: UM w Wołczynie, WOK
WOK: ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn
tel./fax 77 418-86-92
e-mail: dom-kultury@wolczyn.net; www.dom-kultury.wolczyn.net

Koncert w wykonaniu uczestników szkółki prowadzonej przez panią Elżbietę Puchalską jest podsumowaniem całego roku nauki gry na fortepianie i pianinie. Podczas koncertu dzieci i młodzież mogą zaprezentować szerokiej publiczności swoje zdolności i umiejętności nabyte podczas lekcji pobieranych w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.
 
LIPIEC


 

Konkurs na Najlepszą Potrawę Domową
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Konkurs skierowany jest do kucharzy-amatorów. Jego celem jest prezentacja umiejętności przygotowania potraw domowych wraz z historią potrawy i regionu, z którego się wywodzi. Każda z uczestniczących ekip przygotowuje dwa dania konkursowe z zaproponowanych kategorii. Efekty pracy ocenia jury, które bierze

pod uwagę nie tylko smak czy sposób podania dania, lecz także prezentację historii wybranej potrawy. Na publiczność czeka również wiele ciekawych konkursów z nagrodami.
 


Dni Wołczyna
Miejsce: Wołczyn
Organizator: WOK
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn
tel./fax 77 418-86-92
e-mail: dom-kultury@wolczyn.net; www.dom-kultury.wolczyn.net

Cykliczna impreza organizowana w formie festynu pełnego atrakcji sportowych i kulturalnych. Program układany jest tak, aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Oprócz lokalnych zespołów artystycznych i zespołów działających przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury występuje zaproszona gwiazda muzyki estradowej. Obchodom święta miasta towarzyszy również wiele dodatkowych atrakcji m.in. pokazy taneczne, zloty motocyklistów, wesołe miasteczko, gry i zabawy dla dzieci.
 


Spotkanie Młodych
Miejsce: Wołczyn
organizator: UM w Wołczynie, WOK, Krakowska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów w Wołczynie
UM: ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn
tel./fax 77 418-83-40
e-mail: info@wolczyn.gmina.pl; www.wolczyn.pl

Co roku na wołczyńskie spotkania przyjeżdża rzesza młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą spotkać się z Bogiem, wspólnie spędzać czas na rozważaniach i rozmowach, czy w symboliczny sposób zgłębić tajemnice sakramentów. Młodzież uczestniczy w codziennej eucharystii, nabożeństwach, warsztatach, konferencjach z udziałem zaproszonych gości oraz w wieczornych koncertach. Inicjatywa ma na celu skupić wokół kościoła młodych ludzi, którzy często poszukują odpowiedzi na trudne, życiowe pytania.

 SIERPIEŃ


 

Ogólnopolski Plener Malarski
Miejsce: Gmina Kluczbork
Organizator: KDK, Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „Irys”, UM w Kluczborku
KDK: ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork; tel./fax 77 418-12-68
e-mail: sekretariat@kluczborskidomkultury.ed;
www.kluczborskidomkultury.ed 

W ogólnopolskim plenerze biorą udział artyści plastycy z całej Polski. W trakcie warsztatów powstają prace inspirowane krajobrazem i architekturą Kluczborka i okolic.
 


 

 

Biesiada Integracyjna „Spotkajmy się w Kujakowicach”
Miejsce: Kujakowice Górne
Organizator: UM w Kluczborku, Rada Sołecka Kujakowic Górnych, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice
UM: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-14-81, fax 77 418-22-30
e-mail: pr@kluczbork.pl; www.kluczbork.pl

Dwudniowa impreza organizowana na boisku LZS-u w Kujakowicach Górnych cieszy się z roku na rok coraz większą frekwencją uczestników. Organizatorzy gwarantują dobrą zabawę i biesiadną atmosferę, które zapewniają m.in. koncerty, konkursy, zabawy taneczne. Dużym powodzeniem cieszy się kołocz śląski, z którego produkcji słynie wspomniana wieś.
 


Maciejowskie Miodu Smakowanie
Miejsce: Maciejów, Pasieka Zarodowa
organizator: UM w Kluczbork, Rada Sołecka Maciejowa, Pasieka Zarodowa w Maciejowie
UM: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-14-81, fax 77 418-22-30
e-mail: pr@kluczbork.pl; www.kluczbork.pl

Impreza odbywa się co roku w pierwszą sobotę po 15 sierpnia. Na wszystkich czeka tu wiele atrakcji. Można m.in. skosztować domowych wypieków gospodyń z Maciejowa, zwiedzić drewniany kościół z XVI wieku oraz skansen położony w sąsiedztwie dworku, w którym mieszkał ks. Jan Dzierżon. Dodatkowymi niespodziankami dla uczestników są seanse w apiinhalatorach, pokazy inseminacji pszczół, miodobrania oraz wykłady na temat pszczelarstwa i produkcji miodu. Koronnym punktem programu jest oczywiście degustacja miodu oraz produktów pochodzenia pszczelego, które można zakupić w miejscowym sklepie. Tradycyjnej biesiadzie towarzyszą konkursy i zabawy z nagrodami.
 


Festyn "Serce dla Wołczyna"
Miejsce: Wołczyn
organizator: UM w Wołczynie, WOK
UM: ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn
tel./fax 77 418-83-40
e-mail: info@wolczyn.gmina.pl; www.wolczyn.pl

Inicjatywa lokalnego „zrywu serc” organizowana od 1999 roku. Całkowity dochód z akcji przeznaczony jest co roku na szczytny cel zaspakajający potrzeby miasta i gminy. Zebrane w ten sposób środki finansowe umożliwiły m.in. wsparcie wołczyńskiej służy zdrowia (zakup windy, remonty w ZOL-u, oddziału ginekologicznego, poradni K), zakup zewnętrznego oświetlenia Kościoła NMP, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy nowym kompleksie boisk sportowych, poprawę bezpieczeństwa miasta (monitoring) oraz budowę placu zabaw.
 


Stolica Reggae Festiwal
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-65-94
e-mail: osir@kluczbork.pl; www.osir.kluczbork.pl

Impreza jest prawdziwą gratką dla miłośników muzyki reegae. Na festiwalowych scenach można usłyszeć czołowe zespoły tego gatunku m.in. Bakshish, Daab czy Habakuk. Oprócz koncertów organizowane są także warsztaty muzyczne: gitarowe, perkusyjne, bębnowe i wokalne, które prowadzoną doświadczani muzycy.


WRZESIEŃ


 

Dzień Kombatanta i rocznica wybuchu II wojny światowej
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, UM w Kluczborku
Starostwo Powiatowe: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-52-18; fax 77 418- 65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl; www.powiatkluczborski.pl

W tym ważnym dla pokolenia walczącego o wolność Ojczyzny dniu w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odbywa się msza w intencji kombatantów. Po uroczystościach kościelnych ich uczestnicy m.in.: kombatanci, wojsko, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i służb mundurowych oraz młodzież szkolna udają się pod Pomnik Żołnierz Polskiego, gdzie składane są kwiaty i zapalane znicze.
 


Meeting Muzyczny „Letnia Noc z Blusem… i Rockiem”
Miejsce: Kluczbork
Organizator: KDK
ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418-12-68
e-mail: sekretariat@kluczborskidomkultury.ed; www.kluczborskidomkultury.ed

Plenerowa impreza muzyczna daje możliwość uczestnictwa w koncertach znanych i cenionych na całym świecie muzyków rockowych i bluesowych. W ramach Meetingu organizowany jest także Konkurs Talentów Muzycznych, który pomaga początkującym zespołom zaistnieć na scenie.
 

 

 


Dożynki Gminne
Miejsce: Gminy powiatu kluczborskiego
Organizatorzy: UM w Kluczborku i Wołczynie, UG w Lasowicach Wielkich, Ośrodek Kultury w Byczynie

Dożynki Gminne to przede wszystkim święto rolników o charakterze dziękczynnym za dotychczasowe plony. Gospodarzem dożynek jest rokrocznie inne sołectwo każdej z gmin. Dożynkową tradycją stały się już przeprowadzane konkursy na najładniejszą koronę żniwną oraz korowód dożynkowy. Program imprez wzbogacają także występy artystyczne lokalnych zespołów, dzieci i młodzieży oraz zaproszonych gwiazd estrady.
 

 

 


Kluczborskie Kasztanki
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”
ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (adres do korespondencji: ul. Ficka 16, 46-200 Kluczbork)
tel. kom. 505 794 181
e-mail: kobietommammograf@wp.pl; www.kobietommammograf.webpark.pl

W trakcie imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Regionu kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” każdy może znaleźć dla siebie wiele atrakcji. Na kluczborskim rynku można wtedy podziwiać wspólne gotowanie regionalnych potraw, młodych wykonawców z placówek oświatowych Gminy Kluczbork, wystawę obrazów. Ponadto organizatorzy zadbali m.in. o punkt porad medycznych czy pokazy ratownictwa medycznego. A wszystko po to, aby propagować prozdrowotną profilaktykę.

 


PAŹDZIERNIK


 

Warsztaty Muzyki Gospel
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-25-30
e-mail:mdkkluczbork@interia.pl; www.mdk.superhost.pl

Na program październikowej imprezy składają się warsztaty muzyczne oraz koncert chóru, który powstaje w ciągu dwóch dni. Celem szkolenia jest poznanie pozytywnego i radosnego wymiaru muzyki gospel, w której nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek, czy umiejętności. Świadczy o tym stale rosnąca liczba uczestników biorących udział w projekcie. Warsztaty prowadzą gwiazdy muzyki gospel m.in. Brain Fentress z USA. W trakcie finałowego koncertu w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku tworzy się niezwykły klimat między artystami, a publicznością, która spontanicznie włącza się w śpiew i taniec.

 


LISTOPAD


 

Rocznica Odzyskania Niepodległości
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, UM w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-52-18; fax 77 418- 65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl; www.powiatkluczborski.pl

11 listopada w różnych punktach miasta odbywają się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Całodniowe obchody rozpoczynają się na cmentarzu komunalnym, pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego oraz nabożeństwo za Ojczyznę w kościele NSPJ w Kluczborku. Biorą w nich udział przedstawiciele władz samorządowych: powiatu i gminy, instytucji, szkół, firm, harcerze oraz wojsko.
Ostatnim punktem programu są popołudniowe uroczystości w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku, podczas której włodarze Kluczborka wręczają Medale Zasłużony dla Kluczborka, a także Kluczborskie Baszty dla wyróżniających się w różnych dziedzinach życia mieszkańców, firm i instytucji, oraz stypendia dla sportowców i osób promujących miasto i gminę Kluczbork.
 

 


Konkurs na szopki
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Muzeum w Kluczborku
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork; tel. 77 418-27-07
www.muzeum.kluczbork.pl

W kluczborskim Muzeum przed Świętami Bożego Narodzenia organizowany jest konkurs na szopki i ozdoby choinkowe. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych z Kluczborka i okolicznych miejscowości. Zwycięskie prace są nagradzane.
 

 

 

 

Gala Piosenki w Byczynie
Miejsce: Byczyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 413-41-65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl; www.okbyczyna.pl

Gala ma formę konkursu, którego celem jest rozbudzanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do śpiewu oraz promocja młodych talentów wokalnych. Uczestnicy śpiewają na żywo przy akompaniamencie lub do wcześniej przygotowanych podkładów muzycznych. Jury ocenia występy w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum.
 

 


Forum Kluczborskich Kobiet
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”
ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (adres do korespondencji: ul. Ficka 16, 46-200 Kluczbork)
tel. kom. 505 794 181
e-mail: kobietommammograf@wp.pl; www.kobietommammograf.webpark.pl

Impreza skierowana do kluczborskich kobiet. Ma na celu podniesienie poziomu świadomości kultury i profilaktyki zdrowotnej. Program forum zawiera liczne wykłady i pokazy w zakresie "ABC zdrowego stylu życia". Wydarzeniu towarzyszy m.in. punkt porad medycznych oraz punkt konsultacji ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”.

 


GRUDZIEŃ


 

Wojewódzkie Mikołajowe Spotkanie Artystyczne

„Mój Pierwszy Krok i Następny”
Miejsce: Kluczbork
Organizator: KDK
ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418-12-68
e-mail: sekretariat@kluczborskidomkultury.ed; www.kluczborskidomkultury.ed 

Spotkania z dziecięcą twórczością artystyczną i estradową skierowane są do najmłodszych. Formuła przeglądu umożliwia zaprezentowanie się na scenie zespołów tanecznych z całego województwa. Podczas Mikołajkowych Spotkań organizowane są gry, konkursy dla dzieci oraz wspólna zabawa z Mikołajem.
 

 


Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Miejsce: Kluczbork
Organizator: MDK
ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork; tel. 77 418-25-30
e-mail: mdkkluczbork@interia.pl; www.mdk.superhost.pl

Konkurs, którego adresatami są dzieci i młodzież, pomaga wypromować młodych wykonawców. Uczestnicy biorą udział w trzech kategoriach: soliści, duety i zespoły wokalne. Jury oceniając artystów bierze pod uwagę ich muzykalność, wykonanie i ogólny wyraz artystyczny.
 

 


Spotkanie wigilijne „Jest taki dzień...”
Miejsce: Kluczbork
Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418-26-12, 77 418-20-34
e-mail: migbpkluczbork@wp.pl; www.biblioteka.kluczbork.pl

Spotkania organizowane w kluczborskiej bibliotece poświęcane są zwyczajom bożonarodzeniowym. Towarzyszące im występy muzyczne, w programie których nie brakuje kolęd i pastorałek, wprowadzają wszystkich w niezwykły, przedświąteczny nastrój.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku