strona główna

PLACÓWKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO


Pomoc społeczna

Jednostki oświatowe

Inne jednostki

Inspekcje i straże
Spółki powiatu kluczborskiego
Inne jednostki powiatu kluczborskiego
 

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-52-18, 418-53-81
faks: 77 418-65-20
www.powiatkluczborski.pl
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl; promocja@powiatkluczborski.pl

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNAPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-00-30

www.pcprkluczbork.pl  
e-mail: kluczbork@pcprkluczbork.pl  

Dyrektor - Iwona Rudnicka-Hrynyszyn
 

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul. Wołczyńska 25
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-20-89

www.kluczbork.mirobip.pl

e-mail: dps@kluczbork.mirobip.pl

dyrektordps@kluczbork.mirobip.pl

p.o. Dyrektora - Krzysztof Dzierżyński


 

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach
ul. Opolska 28
46-250 Wołczyn
tel.: 77 417-76-10

e-mail: biuro@dps-gieralcice.mirobip.pl 

Dyrektor - Krzysztof Zabłocki
 

Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek
Opiekuńczo–Wychowawczych w Bogacicy
ul. Wiejska 2
46-243 Bogacica
tel.: 77 414-86-22

e-mail: centrumddz@interia.pl

Dyrektor - Iwona Byczyńska

 

Dom Dziecka w Bogacicy
ul. Wiejska 2
46-243 Bogacica
tel.: 77 414-86-22

e-mail: centrumddz@interia.pl


Dom Dziecka w Bąkowie
Szkolna 2
46-233 Bąków
tel.: tel. 77 417-49-35

e-mail: centrumddz@interia.pl

 

Dom Dziecka
w Lasowicach Małych

ul. Stawowa 19
46-280 Lasowice Małe
tel. 77/4622051

e-mail: centrumddz@interia.pl

 

 JEDNOSTKI OŚWIATOWE


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-12-70
http://zsokluczbork.pl
e-mail: sekretariat@zsokluczbork.pl

Dyrektor - Krystyna Błażewska

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 13
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-25-46
www.zs1kluczbork.pl   
e-mail: zs1kluczbork@powiatkluczborski.pl

Dyrektor - Przemysław Ziółkowski

Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-26-00
www.zsp2kluczbork.pl 
e-mail: sekretariat@zsp2cku.pl 

Dyrektor - Marzena Perucka

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-11-04
http://zslt.klucznet.pl
e-mail: sekretariat@zslt.klucznet.pl  

Dyrektor - Piotr Sitnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 27
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-16-49
http://soswkluczbork.pl
e-mail: sosw@powiatkluczborski.pl

Dyrektor - Ewa Poręba

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-12–63
www.poradniakluczbork.pl  
e-mail: sekretariat@poradniakluczbork.pl 

Dyrektor - Anita Kieslich

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
ul. M. Konopnickiej 11
46-200 Kluczbork
tel./faks: 77 418-12-86
INTERNAT

tel.: 77 418-53-13
www.ckzkluczbork.edu.pl

e-mail: sekretariat@ckzkluczbork.edu.pl

Dyrektor - Wiesław Solarewicz

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-72-49
www.podnkluczbork.pl 
e-mail: podn@powiatkluczborski.pl  

Dyrektor - Anna Dzierżan

 

INSPEKCJE I STRAŻE


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
ul. Krakusa 1
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417-03-81

http://www.straz.kluczbork.pl
e-mail: kluczrsk@psp.opole.pl

Komendant - Marek Kocielski

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-09-68
e-mail: pinbklb@wp.pl

Inspektor - Mirosław Sokołowski

 

 

Spółki powiatu kluczborskiego


 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417-35-00
www.pczszpitalkluczbork.pl

e-mail: sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl 

Prezes - Janusz Ratajczyk

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Byczyńska 120
46-203 Kluczbork
tel.: 77 418 18 32; 77 418 18 34

fax: 77 418 14 69
www.pks.kluczbork.pl
e-mail: pks@pks.kluczbork.pl

Prezes – Marcin Wiecha

 

 

INNE JEDNOSTKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO


 

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 22b
46-200 Kluczbork
tel.: 77 447 13 88
faks: 77 418 77 88
https://kluczbork.praca.gov.pl 
e-mail: opkl@praca.gov.pl

Dyrektor - Elżbieta Gabryś
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork
tel/fax: 77 456-32-60, 412-91-13
www.inkubatorkluczbork.pl
e-mail: inkubator@powiatkluczborski.pl 

Dyrektor - Tomasz Dłubak

 


 

 


 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku